Miasteczka rowerowe wzbogacą się o nowe rowery!

Utworzono: 26-06-2024

Gmina Nowa Wieś Lęborska została jednym z laureatów kolejnej edycji programu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości 23 tys. złotych 5 utworzonych w 2023 roku miasteczek rowerowych przy szkołach podstawowych w gminie zostanie wyposażonych w komplet 4 rowerów i w kaski ochronne. Zakupiony sprzęt będzie służył min. organizowaniu praktycznych zajęć z bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Grupą docelową w projekcie jest ogół uczniów szkół podstawowych w gminie Nowa Wieś Lęborska, którym umożliwi się przeprowadzanie ćwiczeń rowerowych i egzaminów na kartę rowerową na sprzęcie zakupionym w ramach projektu. Tym samym osiągnięty zostanie cel projektu - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci i młodzieży.

„Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

W sześciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 1050 grantów o łącznej wartości prawie 22 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach  internetowych https://www.wzmocnijotoczenie.pl, https://www.energetycznykompas.pl.

WSO BANER