Pedagog

Pedagog szkolny Anna Milczarek

DO PEDAGOGA SZKOLNEGO MOŻE PRZYJŚĆ KAŻDY, KTO MA JAKIŚ KŁOPOT, A NIE POTRAFI SOBIE Z NIM SAMODZIELNIE PORADZIĆ.

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy :

v  Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny

v  Masz problemy rodzinne

v  Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej

v  Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem

v  Chciałbyś pomóc innym, lecz nie wiesz, w jaki sposób

v  Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

v  Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić

 

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka, a mianowicie:

  • trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka
  • problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);
  • uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka.

Nauczyciele mogą oczekiwać:

  • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
  • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych profilaktycznych
  • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze).

 

Głównym partnerem w mojej pracy jest uczeń.