Akademia Pszczoły Bohatera

Utworzono: 16-11-2023

W dniu 15 listopada 2023 r. dyrektor Szkoły Pani Alicja Guźniczak wzięła udział w uroczystej inauguracji programu edukacyjnego Akademia Pszczoły Bohatera. Celem przedsięwzięcia jest uświadomienie uczniom klas I–III szkół podstawowych jak ważnym elementem w ekosystemie jest pszczoła oraz przygotowanie szkół podstawowych do cyklicznego prowadzenia zajęć, kształtowanie wśród uczniów postaw proekologicznych, promowanie wśród uczniów pozytywnych wzorców zdrowego żywienia. Przedmiot przedsięwzięcia wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024, przyjęte na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900). Z całego województwa pomorskiego wzięło udział 12 szkół ( z 706).

Akademia Pszczoły Bohatera
Akademia Pszczoły Bohatera
Akademia Pszczoły Bohatera
Akademia Pszczoły Bohatera
Akademia Pszczoły Bohatera
Akademia Pszczoły Bohatera
Akademia Pszczoły Bohatera