OPŁATA W SZKOLE

NALICZANIE OPŁAT ZA OBIADY SZKOLNE:

5,00 zł – obiad z dwóch dań

KWIECIEŃ  2024

18 dni x 5,00 zł = 90,00 zł

Płatne przelewem na konto szkoły do 20 każdego miesiąca.

PKO  BANK  POLSKI

23 1020 4649 0000 7202 0214 3048