Skargi i wnioski

Dyrektor Zespołu Szkół przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdą środę w godzinach 8:00 – 10:00
Dyrektor przyjmuje petentów w sprawie skarg i wniosków po godzinach pracy raz w tygodniu – w środę po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania. Skargi i wnioski przyjmowane są w Sekretariacie Szkoły, mogą być wnoszone: pisemnie, pocztą elektroniczną, e-PUAP, ustnie do protokołu, można umieścić w skrzynce znajdującej się
w korytarzu szkoły przy wejściu.