Petycje

WYKAZ ZŁOŻONYCH PETYCJI

Numer petycji Data sporządzenia petycji Data otrzymania  petycji Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji Przewidywany termin rozpatrywania petycji Skan petycji Organ/Podmiot/ Komórka organizacyjna rozpatrująca petycje Sposób załatwienia petycji
1. 2.

3.

4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. 17.02.2022 r.

25.04.2022 r.

Instytut Aktywizacji Regionów
z siedzibą z Gdyni
ul. Kopernika 20/3
81-424 Gdynia
Dot. PEŁNOPRAWNI – bezpłatna pomoc prawna - nowy projekt, który wystartował na obszarze woj. pomorskiego i skierowany jest do osób
z niepełnosprawnościami.
Nie później niż 3 miesiące od dnia jej złożenia. Treść petycji Zespół Szkół
w Garczegorzu
Rozpowszechnienie informacji o petycji wszystkim współpracownikom oraz umieszczenie na stronie internetowej szkoły oraz na BIP.