WYCHOWAWCY KLAS

Wychowawcy poszczególnych klas w roku szkolnym 2022/2023

Klasa/oddział

Wychowawca

I

mgr Małgorzata Leyk

II

mgr  Anna Polska

III

mgr Romana Kasprzak

IV

 mgr Karolina Naczk

V

mgr Justyna Rosik/ od 01.02.2023r. mgr Ewa Gębarowska

VI 

mgr Beata Granzin

VII 

mgr Michał Górski

VIII a

mgr Magdalena Ośnicka

VIII b

mgr Maria Cieszkowska

Przedszkole

W Garczegorzu

mgr Grażyna Damps

mgr Iwona Leik

Oddział Przedszkolny w Garczegorzu

mgr Sabina Semak-Studniarz

Oddział Przedszkolny

w Janowicach

mgr Patrycja Zarzycka-Fierka

Oddział Przedszkolny

w Krępie Kaszubskiej

mgr Irena Światły