WYCHOWAWCY KLAS

Wychowawcy poszczególnych klas w roku szkolnym 2023/2024

 

Klasa

Wychowawca

Ia

mgr Emilia Bira

Ib

mgr Romana Kasprzak

II

mgr Małgorzata Leyk

III

mgr Anna Polska

IV

mgr Honorata Smentoch

V

mgr Karolina Naczk

VI

mgr Justyna Rosik

VII

mgr Beata Granzin

VIII

mgr Michał Górski

Przedszkole w Garczegorzu

Maluchy – mgr Grażyna Maderak

Starszaki – mgr Iwona Leik

Oddział przedszkolny w Garczegorzu

mgr Sabina Semak-Studniarz

Oddział przedszkolny w Janowicach

mgr Edyta Pobłocka

Oddział przedszkolny w Krępie Kaszubskiej

mgr Irena Światły