Zajęcia pozalekcyjne

W szkole prowadzone są następujące zajęcia pozalekcyjne:

Zajęcia pozalekcyjne

Osoba prowadząca

Kółko języka angielskiego kl. I-III

Patrycja Czachorowska

Chór, tańce

Romana Kasprzak

Zajęcia robotyki Dariusz Waszczuk

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki  dla uczniów kl. VI i IV

Beata Granzin

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Irena Bednarczyk

Patrycja Czachorowska

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z polskiego 

Ewa Gębarowska

Kółko języka angielskiego kl. IV-VIII

Magdalena Ośnicka

SKS (Szkolny Klub Sportowy)  Michał Górski

Zajęcia rewalidacyjne

Patrycja Czachorowska,

Emilia Bira 

Dorota Boetcher

Kółko plastyczne Teresa Beczyczko
Zajęcia integracji sensorycznej Iwona Leik
Zajęcia socjoterapeutyczne Ewelina Gańska