Zajęcia pozalekcyjne

W szkole prowadzone są różnorodne zajęcia pozalekcyjne:

Zajęcia pozalekcyjne

Osoba prowadząca

Kółko języka angielskiego kl. I-III

Patrycja Czachorowska

Kółko historyczne

Irena Bednarczyk

Język kaszubski

Bożena Lenart,

Małgorzata Leyk

Chór, tańce

Romana Kasprzak

Gimnastyka korekcyjna

Michał Górski

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki
kl. VI i VII

Beata Granzin

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Jolanta Wittke

Kółko biologiczno- geograficzne

Justyna Rosik

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z polskiego 

Monika Okuniewska

Kółko języka angielskiego

Magdalena Ośnicka

Zajęcia rewalidacyjne

Patrycja Czachorowska,
Tomasz Neubauer