Zajęcia pozalekcyjne

W szkole prowadzone są różnorodne zajęcia pozalekcyjne:

Zajęcia pozalekcyjne

Osoba prowadząca

Kółko języka angielskiego kl. I-III

Patrycja Czachorowska

Kółko historyczne

Irena Bednarczyk

Język kaszubski

Bożena Lenart,

Małgorzata Leyk

Chór, tańce

Romana Kasprzak

Gimnastyka korekcyjna

Małgorzata Leyk

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki  dla uczniów kl. VI i IV

Beata Granzin

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Alicja Stromska

Patrycja Czachorowska

Kółko biologiczno- geograficzne

Justyna Rosik

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z polskiego 

Ewa Gębarowska

Kółko języka angielskiego kl. IV-VIII

Magdalena Ośnicka

SKS (Szkolny Klub Sportowy)  Michał Górski

Zajęcia rewalidacyjne

Patrycja Czachorowska,
Tomasz Neubauer

Emilia Bira 

Dorota Boetcher