HISTORIA ZESPOŁU SZKÓŁ W GARCZEGORZU

Powojenna historia szkoły rozpoczyna się z dniem 1.09.1945r. To właśnie wtedy została założona w zniszczonym poniemieckim budynku polska szkoła w Garczegorzu. W związku ze zwiększającą się liczba uczniów adaptowano na jej potrzeby inne pomieszczenia mieszczące się w kilku miejscach we wsi.

Budowę nowej szkoły rozpoczęto w 1968 roku przy ogromnym zaangażowaniu kierownika szkoły pana Henryka Cieślikowskiego i społeczności wiejskiej.

28 września 1970 r. otworzono szkołę w nowym, nowocześnie urządzonym budynku. Przy szkole w czynie społecznym wybudowano boisko sportowe, które zostało oddane do użytku  w październiku 1971r.

W r.szk. 1978/79 do szkoły w Garczegorzu zaczęli uczęszczać uczniowie z Krępy Kaszubskiej od kl. IV-VIII. We wrześniu 1979r. po likwidacji ośmioklasowej szkoły w Janowicach dzieci z obwodu Janowice kontynuowały naukę od kl. IV-VIII w szkole w Garczegorzu. Z braku pomieszczeń dla ok. 300 uczniów praca   w szkole odbywała się na dwie zmiany. Taki stan utrzymywał się do 2006r.

Rok szkolny 1999/2000 był ostatnim rokiem działalności szkół filialnych w Janowicach i Krępie Kaszubskiej z klasami I-III. Uczniowie z tych miejscowości   w r.szk.2000/2001 rozpoczęli naukę w Szkole Podstawowej w Garczegorzu.

1.09.2002r.po likwidacji szkół filialnych w Janowicach i Krępie Kasz. został utworzony Zespół Szkół w Garczegorzu obejmujący przedszkole, oddziały sześciolatków w Garczegorzu, Krępie Kasz., Janowicach oraz 12 oddziałową szkołę podstawową. Do Zespołu Szkół w Garczegorzu uczęszczają dzieci z Garczegorza, Pogorszewa, Janowic, Wilkowa, Darżkowa, Obliwic, Janisławca, Krępy Kaszubskiej, Rozgorza. Dzieci dowożone są  do szkoły autobusami.

Wieś Garczegorze od Krępy Kaszubskiej dzieli zaledwie5 km. W 1945 r. w Krępie Kaszubskiej i Gęsi istniały obozy ewakuacyjne. Liczni mieszkańcy tych okolic pamiętają jeszcze Marsz Śmierci więźniów Kl Stutthof. Po wyzwoleniu , od 1945r.miejscowa ludność opiekowała się licznymi pojedynczymi i zbiorowymi mogiłami zmarłych więźniów pochowanych w pobliżu obozów ewakuacyjnych w Krępie Kaszubskiej i Gęsi. Natomiast od 1956r. tj. momentu otwarcia cmentarza Ofiar Marszu Śmierci w Krępie Kaszubskiej istnieje tradycja jego odwiedzania przez nauczycieli i uczniów szkoły Garczegorzu, opiekowania się grobami oraz uczestniczenia w uroczystościach patriotyczno- religijnych.

28 września 2003r. Zespół Szkół w Garczegorzu przyjął imię Męczenników Marszu Śmierci KL Stutthof.

Nadanie sztandaru szkole ufundowanego przez społeczność lokalną nastąpiło 23 kwietnia 2005r. 

Obecnie w budynku szkoły mieści się 9 sal lekcyjnych, sala komputerowa, świetlica, biblioteka, w której znajduje się centrum multimedialne, sala gimnastyczna, gabinet pedagoga i gabinet pielęgniarki.

DYREKTORZY SZKOŁY

1945 - 1950 FELIKS SOWA
1950 - 01.1951   HENRYK CIESLIKOWSKI
01.1951 - 11.1951  STANISŁAW MOCARSKI
11.1951 - 1975  HENRYK CIEŚLIKOWSKI
1975 - 1992  JAN GOŁĘBIOWSKI
1992 - 2013 EWA GĘBAROWSKA
2013 - do chwili obecnej  ALICJA GUŹNICZAK