Organizacja roku szkolnego 2023/2024

L.p.

Wydarzenie

Termin

 1.  

Inauguracja roku szkolnego 2023/2024

04.09.2023r.  (poniedziałek)

 1.  

WYWIADÓWKA  nr 1 - KLASY I-VIII

20.09.2023r.  (środa)

 1.  

Uroczystości patriotyczno-religijne na cmentarzu w Krępie Kaszubskiej.

24.09.2023r.  (niedziela)

 1.  

KONSULTACJE – godzina do dyspozycji rodziców.

18.10.2023r.  (środa)

 1.  

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

13.10.2023r.  (piątek)

 1.  

Uroczystość jubileuszu nadania szkole imienia

27.10.2023r.  (piątek)

 1.  

Uroczystość Wszystkich Świętych – dzień wolny szkoły

01.11.2023r.  (środa)

 1.  

Dodatkowy dzień wolny od zajęć.

02.11.2023r.  (czwartek)

 1.  

WYWIADÓWKA  nr 2 - KLASY I-VIII

22.11.2023r.  (środa)

 1.  

KONSULTACJE – godzina do dyspozycji rodziców

13.12.2023r.  (środa)

 1.  

Informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i o pozostałych przewidywanych ocenach śródrocznych z przedmiotów i zachowania

21.12.2023r.  (czwartek)

 1.  

Zimowa przerwa świąteczna.

23-31.12.2023r.

 1.  

Nowa Rok – dzień wolny szkoły.

01.01.2024r. (poniedziałek)

 1.  

Ostateczny termin wystawienia ocen i poinformowanie uczniów o ocenach z przedmiotów i zachowania na I semestr

19.01.2024r. (piątek)

 1.  

Rada Pedagogiczna - Klasyfikacja śródroczna

22.01.2024r. (poniedziałek)

 1.  

WYWIADÓWKA  nr 3 – informacja o klasyfikacji na I semestr

24.01.2024r. (środa)

 1.  

Ferie zimowe

29.01- 11.02.2024r.

 1.  

KONSULTACJE – godzina do dyspozycji rodziców

28.02.2024r.  (środa)

 1.  

WYWIADÓWKA  nr 4

20.03.2024r. (środa)

 1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03 - 02.04.2024r.

 1.  

KONSULTACJE - godzina do dyspozycji rodziców

24.04.2024r.  (środa)

 1.  

Dodatkowe dni wolne szkoły

29-30.04.2024r. (poniedziałek, wtorek)

 1.  

1 Maja – Święto pracy – dzień wolny szkoły

01.05.2024r.  (środa)

 1.  

Dodatkowy dzień wolny szkoły

02.05.2024r.  (czwartek)

 1.  

Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny szkoły

03.05.2024r.  (piątek)

 1.  

WYWIADÓWKA - Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego

13.05.2024r.  (poniedziałek)

 1.  

Egzaminy ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VII

14-16.05.2024r. (wtorek, środa, czwartek)

 1.  

Boże Ciało – dzień wolny szkoły

30.05.2024r.  (czwartek)

 1.  

Dodatkowy dzień wolny szkoły

31.05.2024r.  (piątek)

 1.  

KONSULTACJE - godzina do dyspozycji rodziców

05.06.2024r.

 1.  

Ostateczny termin wystawienia ocen i poinformowanie uczniów o ocenach z przedmiotów i zachowania na koniec roku

12.06.2024r. (środa)

 1.  

Rada Pedagogiczna - Klasyfikacja roczna

13.06.2024r.  (czwartek)

 1.  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

21.06.2024r.  (piątek)

 1.  

Ferie letnie.

22.06-31.08.2024r.