Rada Rodziców

W imieniu Rady Rodziców zwracamy się do Państwa - Rodziców uczniów naszej szkoły o wpłaty na rzecz Rady Rodziców w sugerowanej kwocie 50 zł. Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych dzieci, bo one są dla nas najważniejsze!

Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami.

Drodzy Rodzice wpłaty na Radę Rodziców można dokonać w sekretariacie bądź poniżej podajemy nr konta przeznaczony do wpłat.

PKO Bank Polski SA
Nazwa szkoły: SKO Przy Zespole Szkół im. Męczenników Marszu Śmierci KL Stutthof w Garczegorzu
Adres: WS. Garczegorze 24a, 84-351 Nowa Wieś Lęborska
Nr rachunku: 84 1020 4649 0000 7102 0183 5867

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Zespołu Szkół w Garczegorzu
Alicja Guźniczak