NAUCZYCIELE

Nauczyciele

 Zespołu Szkół im. Męczenników Marszu Śmierci
KL Stutthof w Garczegorzu

rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Zespołu Szkół w Garczegorzu:
Alicja Guźniczak

Wicedyrektor:
Alicja Stromska

 

Lp.

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot/ stanowisko

Status nauczyciela

1

Bednarczyk Irena

historia, wiedza o społeczeństwie

dyplomowany

2

Bira Emilia

nauczyciel współorganizujący kształcenie

kontraktowy

3

Boetcher Dorota

nauczyciel współorganizujący kształcenie

kontraktowy

4

Cieszkowska Maria

religia

dyplomowany

5

Czachorowska Patrycja

j. angielski

mianowany

6

Damps Grażyna

wychowanie przedszkolne

dyplomowany

7

Felczak Dorota

j. niemiecki

dyplomowany

8

Gębarowska Ewa

j. polski

dyplomowany

9

Górski Michał

wychowania fizyczne

dyplomowany

10

Granzin Beata

matematyka

dyplomowany

11

Greniuk Ewelina

psycholog

początkujący

12

Kasprzak Romana

edukacja wczesnoszkolna

dyplomowany

13

Klich Marek

fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa

dyplomowany

14

Leik Iwona

wychowanie przedszkolne

kontraktowy

15

Lenart Bożena

biblioteka, j. kaszubski

dyplomowany

16

Leyk Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna, j. kaszubski

dyplomowany

17

Naczk Karolina

chemia, świetlica

kontraktowy

18

Neubauer Tomasz

nauczyciel współorganizujący kształcenie, logopeda

mianowany

19

Obolewska Małgorzata

logopeda, j. polski

dyplomowany

20

Ośnicka Magdalena

j. angielski

mianowany

21

Pobłocka Edyta

wychowanie przedszkolne

dyplomowany

22

Polska Anna

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie

kontraktowy

23

Prokop Magdalena

matematyka

dyplomowany

24

Rosik Justyna

geografia, biologia, przyroda

dyplomowany

25

Semak-Studniarz Sabina

wychowanie przedszkolne

dyplomowany

26

Smentoch Honorata

pedagog, świetlica

dyplomowany

27

Stromska Alicja

wicedyrektor, j. niemiecki

dyplomowany

28

Szadkowska Wioletta

j. polski

dyplomowany

29

Światły Irena

wychowanie przedszkolne

dyplomowany

30

Waszczuk Dariusz

informatyka, technika

dyplomowany

31

Wittke Jolanta

j. polski

dyplomowany

32

Zarzycka-Fierka Patrycja

wychowanie przedszkolne

początkujący

33 VACAT muzyka, plastyka -