NAUCZYCIELE

Nauczyciele

 Zespołu Szkół im. Męczenników Marszu Śmierci
KL Stutthof w Garczegorzu

rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Zespołu Szkół w Garczegorzu:
Alicja Guźniczak

Wicedyrektor:
Alicja Stromska

 

Lp.

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot/ stanowisko

1 Beczyczko Teresa plastyka

2

Bednarczyk Irena

historia, wiedza o społeczeństwie

3

Bira Emilia

edukacja wczesnoszkolna

4

Boetcher Dorota

nauczyciel współorganizujący kształcenie

5

Czachorowska Patrycja

j. angielski

6

Damps Grażyna

wychowanie przedszkolne

7

Gębarowska Ewa

j. polski

8

Górski Michał

wychowania fizyczne

9

Granzin Beata

matematyka

10

Gańska Ewelina

psycholog

11 Hrytsiv Oleh religia
12 Jarmoluk Katarzyna muzyka

13

Kasprzak Romana

edukacja wczesnoszkolna

14

Klich Marek

fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa

15

Leik Iwona

wychowanie przedszkolne

16

Lenart Bożena

biblioteka, j. kaszubski

17

Leyk Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna, j. kaszubski

18 Maderak Grażyna wychowanie przedszkolne

19

Naczk Karolina

chemia, świetlica

20

Neubauer Tomasz

nauczyciel współorganizujący kształcenie, logopeda

21

Obolewska Małgorzata

logopeda

22

Ośnicka Magdalena

j. angielski

23

Pobłocka Edyta

wychowanie przedszkolne

24

Polska Anna

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie

25

Rosik Justyna

geografia, biologia, przyroda, świetlica

26

Semak-Studniarz Sabina

wychowanie przedszkolne

27

Smentoch Honorata

pedagog, świetlica

28

Stromska Alicja

wicedyrektor, j. niemiecki

29

Szadkowska Wioletta

j. polski

30

Światły Irena

wychowanie przedszkolne

31

Waszczuk Dariusz

informatyka, technika

32 Wójcik Janina religia