Pedagog Specjalny

Funkcje pedagoga specjalnego pełnią:
1. Emilia Bira 
poniedziałek 13:00 - 14:30
wtorek 13:00 - 14:50

2. Dorota Boetcher
poniedziałek 12:25- 13:10
wtorek 11:25 - 12:10
czwartek 12:25 - 13:10
piątek 11:25 - 12:10