Pedagog szkolny

mgr Honorata Smentoch

 „Twoje dzieci staną się tym, kim ty jesteś, a więc bądź tym, kim chcesz, by one były”
                                                                                                                                                                                    (Dawid Bly)

 

Pedagog szkolny to osoba, która ma na celu uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności dydaktyczno- wychowawczej.
Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, Dyrektorem, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnia Psychologiczno– Pedagogiczna, Policja, Gminny  Ośrodki Pomocy Społecznej, Sąd Rodzinny)

Głównym partnerem w pracy pedagoga jest UCZEŃ!

 

Zadania pedagoga szkolnego to między innymi:

  1. Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów,
  2. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno– pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  3. Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych,
  4. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
  5. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.

 

Czego najczęściej oczekuje uczeń w kontaktach z pedagogiem?

Najczęściej poruszane problemy to:

- trudności w nauce

- brak akceptacji przez grupę rówieśniczą

- kłopoty osobiste i rodzinne

- niska samoocena

- potrzeba rozwijania indywidualnych zdolności