OPŁATA W PRZEDSZKOLU

NALICZANIE OPŁAT ZA GODZINY PONADWYMIAROWE –
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE :

1,30 zł – jedna godzina ponadwymiarowa

                                                                                               KWIECIEŃ 2024

                                                                 4 godz. x 1,30 = 5,20 zł x  21 dni =  109,20 zł

                                                                 3 godz. x 1,30 = 3,90 zł x  21 dni =   81,90 zł

                                                                 2 godz. x 1,30 = 2,60 zł x  21dni  =   54,60 zł

                                                                 1 godz. x 1,30 = 1,30 zł  x  21 dni =   27,30 zł

 

NALICZANIE OPŁAT ZA WYŻYWIENIE PRZEDSZKOLNE :

3,00 zł – śniadanie
4,00 zł – obiad
2,00 zł – podwieczorek

KWIECIEŃ 2024

                                                                                21 dni x 9,00 zł = 189,00 zł

                                                                                21 dni x 7,00 zł = 147,00 zł

 

 

Płatne przelewem na konto szkoły do 15 każdego miesiąca.

PKO  BANK  POLSKI

23 1020 4649 0000 7202 0214 3048