Karta rowerowa

Egzamin na kartę rowerową odbywa się w miesiącu maju (dokładny termin podaje nauczyciel zajęć technicznych).
Wymagania na kartę rowerową:

  • zgoda rodziców
  • ukończone 10lat
  • zaliczenie egzaminów:
  • teoretycznego (test)
  • praktycznego (jazda na placu manewrowym)

Dyrektor szkoły, na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń, wydaje nieodpłatnie uczniom  karty  rowerowe.


Najlepsi w znajomości ruchu drogowego i jeździe na rowerze mogą brać udział w

Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym,

który corocznie odbywa się w naszej gminie na terenie szkoły w Łebieniu.

Grafika: Karta rowerowa

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W TURNIEJU!

Strony przeznaczona dla kandydatów na kartę rowerową i do turnieju BRD.

http://brd.edu.pl/  - TESTY
https://www.pzm.pl/turnieje/szkola-podstawowa-testy-brd-i-mtm
http://www.ekursy.prawojazdy.com.pl/rower.html
http://www.spkurow.pl/karta/rowery/rowery.htm

TEST NA KARTĘ ROWEROWĄ 2016
REGULAMIN BRD (przeszkody)