Kadra Pedagogiczna

Oddziały przedszkolne:

Krępa Kaszubska- mgr Irena Światły
Janowice- mgr Edyta Pobłocka
Garczegorze(szkoła) - mgr Sabina Semak-Studniarz