Kadra Pedagogiczna w Przedszkolu w Garczegorzu

 

1. mgr Grażyna Damps - grupa I - grupa młodsza

2. mgr Iwona Leik - grupa II - grupa starsza

3. mgr Tomasz Neubauer - logopeda