Kalendarz Imprez i Uroczystości Szkolnych

           KALENDARZ  IMPREZ  I   UROCZYSTOŚCI  SZKOLNYCH
SZKOŁY  PODSTAWOWEJ   W  GARCZEGORZU

ROK  SZKOLNY  2020/2021 

Lp.

Rodzaj  uroczystości

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialny

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Powitanie pracowników, rodziców, uczniów przez dyrektora szkoły.

Spotkanie uczniów

z wychowawcami klas.

 

 

 

2.09.2020

Dyrektor szkoły, nauczyciele.

2.

Udział w uroczystości patriotyczno-religijnej  na cmentarzu w Krępie Kasz.- Dzień Patrona  Szkoły

Sprzątanie cmentarza przez uczniów . Udział uczniów

i nauczycieli

w uroczystości na cmentarzu,

montaż słowno-muzyczny.

 

 

27. 09.20

Dyrektor szkoły, nauczyciele,

B. Lenart,

R. Kasprzak,

M. Cieszkowska,

I. Bednarczyk

3.

Dzień  Edukacji Narodowej

 

Uroczysty apel, gazetka okolicznościowa

13. 10.20

 Dyrektor szkoły ,

Wychowawca i uczniowie klasy  IV, Samorząd Szkolny

 

4.

Ślubowanie

 klasy I

i pasowanie na czytelnika

 

Program przygotowany przez klasę I

 

19. 10. 20

Wychowawca 

klasy pierwszej, bibliotekarz

 

5.

Pamiętamy o  Męczennikach Marszu Śmierci

Wyjazd poszczególnych klas na cmentarz w Krępie, odwiedzanie Izby Pamięci

 

w zależności od sytuacji epidemiologicznej

Wychowawcy poszczególnych klas.

6.

 Rocznica Odzyskania Niepodległości

 

Akademia

 

10.11.20

Wychowawcy 

i uczniowie klas  VIIa i VIIb

7.

Dzień Pluszowego Misia

Konkurs- Mój miś

18-25. 11.20

Bibliotekarz

8.

Dzień Babci i  Dziadka

Życzenia dla Dziadków

20.01.2021

Dyrektor szkoły, wychowawcy

9.

Rocznica Marszu Śmieci

Msza św. w katedrze

w Oliwie, spotkanie

z byłymi więźniami KL Stutthof

 

25.01.21 w zależności od sytuacji epidemiologicznej

Dyrektor szkoły, wychowawca

10.

Rocznica Konstytucji

3  Maja

 

Uroczysta akademia

30.04.21

Wychowawca

i uczniowie

klas VIa, VIb

11.

Dzień Matki

i Ojca

 

Część artystyczna

24.05.21

Wychowawcy klas I-VIII

12.

Dzień Dziecka – Dzień Sportu

 

Gry, konkursy, zawody sportowe

1.06.21

w zależności od sytuacji epidemiologicznej

Samorząd Uczniowski, nauczyciele wych, fizycznego

 

13.

Zakończenie roku szkolnego

Apel dla klas I-III, wręczenie świadectw

i nagród.

Apel dla klas IV-VIII

 

25.06.21

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas, Rada Rodziców

Wychowawca i uczniowie kl. VIII

 

 Grafika: Kalendarz Imprez i Uroczystości Szkolnych