Wolontariat

Fundacja na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych " Pomóż i Ty "

W tym roku także przyłączyliśmy się do akcji charytatywnej, która ma na celu pomóc osobom niepełnosprawnym. Głównym zamierzeniem jest pomoc 17-letniemu Kamilowi Dominiak, który od urodzenia choruje na mózgowe porażenie dziecięce. Każdego dnia stawia czoło nowym wyzwaniom, dlatego oprócz systematycznej rehabilitacji potrzebuje także zakupu sprzętu do edukacji i obsługi komputera za pomocą ruchów gałek ocznych, tj. "PCE-ey Go" - koszt około 22000, przewyższa możliwości finansowe rodziny Kamila, dlatego od ofiarności i dobroci ludzi o otwartym sercu zależeć będzie jego edukacja.

Zachęcamy uczniów do kupowania cegiełek za jedyną złotówkę. Uwrażliwiamy ich na niesienie pomocy innym osobom. Jest to lekcja wychowawcza, która kształtuje pozytywny stosunek do osób, potrzeb i cierpiących.

III

Pomoc rodzinie z Gałąźni Wielkiej ( koło Słupska ) Państwa Pluto-Prądzyńskich.

Mają oni czworo dzieci, jednak dwoje z nich ma czterokończynowe porażenie mózgowe. Jedno dziecko z taką niepełnosprawnością wymaga dużo opieki. Zaś dwójka morderczej pracy. Ich niezwykłość polega na dzielnym braniu życia, zawsze z uśmiechem i pogodą ducha. Nie mają wymagań, nie narzekają, że pada deszcz, nie wymagają od życia niczego dla siebie. Największą radością ich życia jest uśmiech dzieci. Uczniowie naszej szkoły przeznaczą pieniążki ze sprzedaży w sklepikach na konto tej rodziny. Wspólnymi siłami pomagamy tym, którzy najbardziej tego potrzebują.

Pomoc udzielana drugiemu człowiekowi jest najpiękniejszym podarunkiem.

IV

Fundacja Przyjazny Świat Dziecka

Zapraszamy do udziału w akcji zbiórki makulatury na rzecz rodzinnych domów dziecka pod nazwą " Przywróćmy dzieciom uśmiech". Cele akcji jest pomoc dzieciom przebywającym w rodzinnych domach dziecka. Biorą udział w akcji - pomagamy w realizacji podstawowego zadania rodzinnych domów dziecka, zapewnieniu dzieciom opieki w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków panujących w normalnej rodzinie.

V

"Góra Grosza"

Akcja ta daje możliwość otwarcia na drugiego człowieka, podjęcie wspólnego dzieła, do którego każdy mógł się przyłączyć i aktywnie je wspierać. Zaangażowanie klas było bardzo budujące, uczniowie bardzo chętne wspierali akcję, namawiali również swoich rodziców do wsparcia zaszczytnego celu i przekazania grosików, które zalegają w portfelu.

VI

"Szlachetna Paczka"

"Miarą indywidualności człowieka jest największe wyzwanie, które podjął i wygrał" ks. Jacek

Realizując misję szlachetnej paczki tworzymy system pomnażania dobra, w którym konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi. System ten oparty jest o ideę miłości wzajemnej, wolności i wiary w potencjał drugiego człowieka.

VII

"Podaruj Mikołaja"

Akcja charytatywna, która polega na zachęcaniu uczniów do przynoszenia Mikołai czekoladowych do szkoły. Te smakołyki zostały przekazane dla dzieci z domu dziecka przebywających na oddziale w szpitalu, z przedszkoli z niezamożnych rodzin, ciężko chorych i niepełnosprawnych oraz osób samotnych przebywających w domu seniora.

VIII

"Motoserce"

I Ty możesz uratować komuś życie!

Po raz drugi w tym roku przyłączyliśmy się do akcji Motoserce. Jest to już VII Ogólnopolska Akcja Krwiodawstwa. Uczennica naszej szkoły Julia Wolska wystąpiła podczas tej akcji na Placu Pokoju w Lęborku. Zaśpiewała piosenkę pt. "Do słońca leć".