Gratulacje...

Utworzono: 12-04-2024

Pani Dyrektor! 

z okazji wygrania konkursu oraz kontynuacji pełnienia obowiązków Dyrektora naszej szkoły
życzymy samych udanych inicjatyw i decyzji w zarządzaniu,
owocnej współpracy z pracownikami, wychowankami, rodzicami i organem prowadzącym
oraz wiele zapału, sił, energii i satysfakcji z realizacji zawodowych zamierzeń.

Z wyrazami szacunku
Społeczność Zespołu Szkół w Garczegorzu

Pani Wicedyrektor i uczniowie witają Panią Dyrektor
Uczniowie witają Panią Dyrektor
Pani Wicedyrektor składa gratulacje Pani Dyrektor
Pani Wicedyrektor składa gratulacje Pani Dyrektor
Uczniowie składają gratulacje Pani Dyrektor