#MOVEWEEK

Utworzono: 22-05-2024

PROMOCJA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ 
Nasza szkoła kolejny raz weźmie aktywny udział w #MOVEWEEK. To coroczne globalne wydarzenie promujące korzyści wynikające z aktywnego stylu życia i regularnej aktywności fizycznej. Mamy moc. 

Grafika 1: #MOVEWEEK