Informacja o uzupełniającym naborze kandydatów na rachmistrzów

Utworzono: 20-08-2021

Plakat wraz z Informacją o uzupełniającym otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Plakat Nabór na rachmistrza