"JAK SKAŁA NA MORZU. O POLSKOŚCI POMORZA 1772-1989"

Utworzono: 23-06-2023

Nasza szkoła wzięła udział w projekcie "JAK SKAŁA NA MORZU. O POLSKOŚCI POMORZA 1772-1989". Uczniowie klas IV-VIII obejrzeli wystawę oraz film pod tym tytułem. Mogli również wypożyczyć książkę z filmem i zapoznać się z nimi. W czasie lekcji historii uczniowie klasy VII i VIIIa – pracując w grupach – szukali odpowiedzi na kilka pytań związanych z życiem i walką o utrzymanie polskości małego ludu Kaszubów na Pomorzu, o ich przynależności do Polski i Polaków, a jednocześnie odrębności językowej i zwyczajowej. Projekt miał zwrócić uwagę na ogromną rolę, jaką pełniło i nadal pełni Pomorze w rozwoju gospodarczym Polski oraz zmianach historycznych. Uczniowie uczęszczający na zajęcia z historii własnej i kultury Kaszubów rozwiązywali test korzystając z materiałów uzyskanych w ramach realizacji projektu .

uczniowie klasy V
Uczniowie klasy VII
Uczniowie klasy VII
Uczniowie klasy VII