KONKURS PLASTYCZNY- MAGICZNY ŚWIAT PSZCZÓL

KONKURS PLASTYCZNY- MAGICZNY ŚWIAT PSZCZÓL

Utworzono: 04-04-2024

 

KONKURS PLASTYCZNY-MAGICZNY ŚWIAT PSZCZÓŁ

 

Celem konkursu jest:

  1. Rozwijanie zainteresowania ogólnie rozumianą tematyką pszczelarską.
  2. Popularyzacja wiedzy na temat roli pszczół w ekosystemie oraz zagrożeń wynikających ze zmniejszania ich populacji.
  3. Kreowanie postaw odpowiedzialności człowieka za przyszłość Ziemi.
  4. Kształtowanie wrażliwości na bioróżnorodność przyrody ze szczególnym uwzględnieniem roli pszczół w jej funkcjonowaniu.
  5. Rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów.
  6. Motywowanie uczniów do rozwijania pasji ekologicznych i artystycznych.
  7. Kształtowanie wrażliwości estetycznej.
  8. Zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży w propagowanie pozytywnej postawy wobec przyrody.

 

PRACA KONKURSOWA

1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

a. temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać dowolne, artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla tematyki Konkursu,

b. rozmiar

– praca konkursowa płaska powinna być wykonana w formacie A3 lub  A2

 - praca konkursowa przestrzenna bez ograniczeń,

 c. forma i technika – technika dowolna, technika przestrzenna, wykonanie: dowolne,

2. Każda praca plastyczna winna być odpowiednio opisana na odwrocie

3. Prace składamy w bibliotece do dnia 15.04.2024r.

4. Wręczenie nagród 18.04.2024r.

 

Zapraszamy do udziału!

Grafika 1: KONKURS PLASTYCZNY- MAGICZNY ŚWIAT PSZCZÓL