„Mała książka – wielki człowiek”

Utworzono: 23-11-2023

Klasy pierwsze naszej szkoły biorą udział w projekcie „Mała książka – wielki człowiek” skierowanym do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, którego celem jest popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych. Wyrobienie nawyków czytelniczych i rozbudzenie miłości do książek zaczyna się już od wczesnego dzieciństwa.

Projekt połączony jest z ogólnopolską kampanią społeczną „Mała książka – wielki człowiek”, w ramach której przypominamy rodzicom i opiekunom korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka.

Podczas zajęć bibliotecznych dzieci otrzymały Wyprawki Czytelnicze – książkę oraz broszurę dla rodziców. Zapoznały się z prośbami książki, wysłuchały opowiadania o odwiedzinach w bibliotece oraz otrzymały zakładki.

Projekt został przygotowany z myślą o dzieciach rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania. Za sprawą przygotowanej specjalnie dla nich książki pierwszoklasiści zostali zaproszeni do odbycia niezwykłej przygody, jaką jest umiejętność rozpoznawania liter, składania ich w wyrazy i zdania, a w końcu przyjemność czerpana z lektury – tej czytanej przy wsparciu najbliższych, jak i tej odkrywanej samodzielnie.

Projekt rozpoczął się w październiku 2020 roku w szkołach podstawowych w całej Polsce, przekazując wszystkim pierwszoklasistom przygotowane dla nich Wyprawki Czytelnicze.

Projekt „Mała książka–wielki człowiek” realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.

 

Uczniowie klasy I b z wyprawkami
Uczniowie klasy I a z wyprawkami