Move Week

Utworzono: 06-06-2023

Nasza szkoła przyłączyła się do międzynarodowego wydarzenia "MOVE Week" podczas, którego  zwróciliśmy uwagę na znaczenie codziennej aktywności fizycznej w życiu szkolnym. Nauczyciele zachęcali uczniów do regularnego uprawiania sportu oraz dostarczali informacji na temat różnych form aktywności fizycznej, które można uprawiać w wolnym czasie.

"MOVE Week" był ogromnym sukcesem i zainspirował uczniów do intensywniejszej aktywności fizycznej. Wpłynął na zwiększenie świadomości zdrowego stylu życia i pokazał, że ruch może być nie tylko korzystny dla zdrowia, ale również jest źródłem radości, satysfakcji i integracji społecznej. Wszyscy uczestnicy "MOVE Week" zrozumieli, że regularna aktywność fizyczna nie tylko poprawia kondycję fizyczną, ale wpływa też na lepsze samopoczucie i koncentrację w szkole.

"MOVE Week" był czasem aktywności fizycznej oraz okazją do wspólnego działania i budowania silnej społeczności szkolnej. Nasi uczniowie wraz z wychowawcami tworzyli plakaty promujące różne dyscypliny sportu. Mieli okazję do współpracy, wzajemnej motywacji i wspierania się nawzajem w osiąganiu celów związanych z aktywnością fizyczną. Dodatkowo zorganizowano konkurs plastyczny pt. „Aktywna przerwa”.

Podsumowując, "MOVE Week" był udaną inicjatywą promującą sport i ruch w naszej szkole. Dzięki różnorodnym aktywnościom i konkursom uczniowie nabrali świadomości o korzyściach zdrowotnych płynących z regularnej aktywności fizycznej. Akcja ta nie tylko wpłynęła na zdrowie i samopoczucie uczniów, ale również wzmocniła więzi społeczne i integrację w naszej szkolnej społeczności.

Move Week
Move Week
Move Week
Move Week
Move Week
Move Week
Move Week
Move Week
Move Week
Move Week
Move Week
Move Week
Move Week
Move Week
Move Week
Move Week
Move Week
Move Week