Najlepszy absolwent w roku szkolnym 2022/2023

Utworzono: 04-09-2023

W dniu 31 sierpnia 2023 roku w Szkole Podstawowej im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej odbyło się uroczyste spotkanie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dyrektorami placówek oświatowych, nauczycielami oraz uczniami szkół podstawowych i ich rodzicami.

Podczas uroczystości wręczone zostały dyplomy i nagrody dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych roku szkolnego 2022/2023.

Dyplom najlepszego absolwenta Zespołu Szkół w Garczegorzu otrzymał uczeń Julian Rzepka. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Dyplom najlepszego absolwenta Juliana Rzepki
Uczeń Julian Rzepka z Panią Dyrektor, Panem Wójtem i Rodzicami