Obchody 73. rocznicy oswobodzenia obozu koncentracyjnego Stutthof

Utworzono: 11-05-2018

9 maja 2018 r.nasi uczniowie z klas Via i VII wzięli udział  w uroczystości upamiętniającej 73. rocznicę oswobodzenia obozu koncentracyjnego Stutthof oraz zakończenia II wojny światowej. Honorowym patronem uroczystości był Jarosław Sellin, sekretarz stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pełnomocnik rządu ds. obchodów stulecia odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystości uświetniła Kompania Honorowa oraz Orkiestra Marynarki Wojennej RP...

Uroczystość rozpoczęło przyjęcie meldunku od dowódcy Kompanii Reprezentacyjnej, przez przedstawiciela Dowództwa Marynarki Wojennej, komandora Kazimierza Pulkowskiego, szefa szkolenia 3 Flotylli Okrętów w Gdyni. Następnie odegrany został Hymn Państwowy.

W imieniu byłych więźniów głos zabrała Maria Kowalska ps. „Myszka”, uczestniczka Powstania Warszawskiego, sanitariuszka Pułku Armii Krajowej „Baszta”, więźniarka Obozu Koncentracyjnego „Stutthof”.

W dalszej części uroczystości głos zabrał Piotr Tarnowski, dyrektor Muzeum Stutthof. Kolejnym elementem uroczystości była symboliczna wspólna modlitwa ekumeniczna odprawiona przez przedstawicieli 5 wyznań: Jego Ekscelencję Jacka Jezierskiego - katolickiego biskupa Diecezji Elbląskiej, Michała Sameta - przewodniczącego Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Gdańsku, księdza komandora Daniela Popowicza – prawosławnego kapelana Marynarki Wojennej, Jego Ekscelencję prof. dr. hab. Marcina Hinza – biskupa Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Olgierda Chazbijewicza – przewodniczącego Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gdańsku.

Element artystyczny uroczystości stanowiły recytacje wierszy, wykonane przez zwycięzców X powiatowego konkursu recytatorskiego o tematyce wojennej i obozowej. Recytacje wykonali laureaci konkursu, Karol Konat ze Szkoły Podstawowej w Jantarze, Oliwia Krasowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim i Wiktoria Krasowska z I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim. Wiersz o tematyce obozowej zaprezentowała również Teresa Patsidis, zastępca dyrektora Muzeum Stutthof

Uroczystość zakończyło złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem Walki i Męczeństwa.

 

 Grafika #0: Obchody 73. rocznicy oswobodzenia obozu koncentracyjnego Stutthof
 Grafika #1: Obchody 73. rocznicy oswobodzenia obozu koncentracyjnego Stutthof