Od 1 kwietnia ruszył Narodowy Spis Ludności i Mieszkań

Utworzono: 10-09-2021

Od 1 kwietnia 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie to obowiązek wynikający z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy, wchodząc na stronę GUS spis.gov.pl i wypełniając formularz spisowy. W przypadku trudności można odwiedzić urząd gminy lub zadzwonić na infolinię: 22 279 99 99 i spisać się przez telefon.

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich❓

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno-ściekowej. Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

Odczuwasz przynależność do mniejszości narodowej lub etnicznej❓

Przekazując swoje dane w Spisie stwarzasz sobie i społeczeństwu szansę na:
• poznanie sytuacji mniejszości narodowej lub etnicznej w swojej gminie, w swoim powiecie, województwie i kraju,
• przygotowanie najlepszych rozwiązań dotyczących potrzeb swojej grupy społecznej.

Grafika 1: Od 1 kwietnia ruszył Narodowy Spis Ludności i Mieszkań
Grafika 2: Od 1 kwietnia ruszył Narodowy Spis Ludności i Mieszkań
Grafika 3: Od 1 kwietnia ruszył Narodowy Spis Ludności i Mieszkań