OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3

Utworzono: 30-05-2018

Grafika: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3Dnia 28.05.2018 r. po raz siedemnasty odbyła się Olimpiada Sportowa klas I – III w Szkole Podstawowej w Garczegorzu. W zawodach wzięły udział drużyny ze szkół z terenu gminy Nowa Wieś Lęborska (z Redkowic, Leśnic, Łebienia, Nowej Wsi Lęborskiej, Garczegorza), a także z SP nr 8 w Lęborku oraz SP w Wicku. Celem tej dużej imprezy sportowej było m.in. wdrażanie uczniów klas I – III do czynnego wypoczynku, zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie wszelkim patologiom, rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole i współzawodnictwa zgodnie z zasadami fair play...

Każda reprezentacja składała się z dwunastu zawodników z kl. I – III i zawodników rezerwowych. Przy dźwiękach marsza wprowadzono drużyny na salę gimnastyczną. Po otwarciu zawodów przez panią dyrektor Alicję Guźniczak, odbyło się losowanie grup A, B i C oraz trzech konkurencji do finału. Gdy grupa A rywalizowała na sali, grupa B uczestniczyła w pogadance poświęconej uzależnieniom, a grupa C w programie dotyczącym zdrowego stylu życia. Potem następowały zmiany tak, aby wszystkie grupy startowały w zawodach i brały udział w zajęciach profilaktycznych, w czasie których m.in oglądały krótkie filmy i dyskutowały. Pani Anna Milczarek przygotowała zajęcia  kształtujące osobowość i charakter  o asertywności i kulturalnym powiedzeniu „Nie”. Pani Alicja Stromska przeprowadziła zajęcia o prawidłowym odżywianiu, znaczeniu snu i aktywności fizycznej w życiu człowieka oraz o wypoczynku czynnym i biernym. Pani Angelika Frejnagiel prowadziła ćwiczenia relaksacyjne i odprężające.

Drużyny walczyły w sześciu konkurencjach, a były to: slalom, sadzenie ziemniaków, wyścig zaprzęgów, podaj szarfę, przekładanie piłek, podaj dalej. 

W finale spotkały się trzy drużyny. Po zaciętej walce zwyciężyła drużyna  z SP nr 8 , drugie miejsce zajęła drużyna  z Nowej Wsi Lęborskiej, a trzecie sportowcy z Wicka.

Drużyny z Redkowic, Łebienia, Leśnic, oraz z Garczegorza sklasyfikowano na IV miejscu.

Zwycięska drużyna otrzymała puchar dyrektora Zespołu Szkół w Garczegorzu, wszystkie drużyny – dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego, natomiast zawodnicy – pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, zaś opiekunowie podziękowania. Młodzi sportowcy wyjeżdżali z Garczegorza zadowoleni, a opiekunowie podziwiali sprawną organizację zawodów i panującą atmosferą.

Wójt gminy Nowa Wieś Lęborska, pan Ryszard Wittke, zapewnił transport zawodników z terenu gminy, natomiast fundusze na zakup nagród przekazała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Opiekę medyczną sprawowała pielęgniarka, pani Iwona Stawarz.

Do organizacyjnego sukcesu przyczyniło się wielu nauczycieli z Garczegorza (panie: Izabela Płotka, Romana Kasprzak, Anna Polska, , Alicja Stromska, Anna Milczarek , Angelika Frejnagiel a także pan Michał Górski, który prowadził zawody) oraz pracownicy obsługi (Halina Sprawska, Zofia Giełażyn, Janina Schulz i Karol Szablewski). Wzorowo wywiązali się ze swojego zadania rodzice piekąc przepyszne ciasta, zakupując napoje, a także zajmując się poczęstunkiem.

 Grafika #0: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3
 Grafika #1: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3
 Grafika #2: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3
 Grafika #3: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3
 Grafika #4: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3
 Grafika #5: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3
 Grafika #6: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3
 Grafika #7: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3
 Grafika #8: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3
 Grafika #9: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3
 Grafika #10: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3
 Grafika #11: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3
 Grafika #12: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3
 Grafika #13: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3
 Grafika #14: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3
 Grafika #15: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3
 Grafika #16: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3
 Grafika #17: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3
 Grafika #18: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3
 Grafika #19: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3
 Grafika #20: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3
 Grafika #21: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3
 Grafika #22: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3
 Grafika #23: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3
 Grafika #24: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3
 Grafika #25: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3
 Grafika #26: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3
 Grafika #27: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3
 Grafika #28: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3
 Grafika #29: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3
 Grafika #30: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3
 Grafika #31: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3
 Grafika #32: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3
 Grafika #33: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3
 Grafika #34: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3
 Grafika #35: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3
 Grafika #36: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3
 Grafika #37: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3
 Grafika #38: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3
 Grafika #39: OLIMPIADA SPORTOWA kl 1-3