Szkolny Konkurs na NAJPIĘKNIEJSZY DZIENNICZEK LEKTUR.

Utworzono: 23-06-2023

Organizatorem konkursu, trwającego prawie cały rok szkolny i skierowanego do uczniów klas I-III  była biblioteka Uczestnicy mieli niezwykle trudne zadanie, ponieważ przeczytane książki, musieli  dokumentować w „Dzienniczkach lektur”. Opis każdej przeczytanej książki zawierał:

  • tytuł książki,
  • imię i nazwisko autora,
  • krótką informację o treści,

Uczniowie wykonywali także ilustracje.

Zorganizowanie tego konkursu miało na celu:

  • propagowanie czytelnictwa wśród uczniów,
  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów,
  • wzbudzenie w uczestnikach kreatywności,
  • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów.

Wpłynęło bardzo dużo pięknie prowadzonych dzienniczków lektur. Jury brało pod uwagę treść opisów, estetykę wykonania prac, ilość przeczytanych książek, oryginalność, samodzielność. Oto nagrodzeni:

Klasa I

I miejsce- A. Oborzyńska, M. Labuda, A. Ramczykowska, M. Mielewczyk

II miejsce- J. Wrzesień, O. Polewik

III miejsce- F. Syldatk, H. Górska, A. Durma

Klasa II

I miejsce- A. Żuchowska

II miejsce- F. Plichta, Z. Dziembowska, V. Kurek, A. Krotoszyńska, M. Makurat, A. Sitkowski, M. Bemowski, M. Florczyk, I. Budzeń,M. Olszewska, N. Tandek, B. Bruna, H. Malinowska, Z. Konkel, N. Urbowska, K. Mrzygłód, L. Drużyńska, M. Majewska, L. Gapińska

III mierjsce-A. Hinca

Klasa III 

I miejsce- M. Brylowska, M. Rzepka, L. Klawińska, F. Wenta, A. Kulczycki, M. Pawelczyk

II miejce- M. Zelewska, K. Moskalczyk, P. Drywa, D. Kadłubowski, B. Hoft, K. Piórowicz

III miejsce- T. Adamowski, M. Bobrucka, M. Domarus, M. Wyrwał

Uczniowie klasy I
Uczniowie klasy III