Uroczystość - 20lecie nadania imienia szkole

Utworzono: 27-10-2023

20 lat temu-28.09.2003r. na cmentarzu  Ofiar Marszu Śmierci Kl Stutthof w Krępie Kaszubskiej ówczesna dyrektor Zespołu Szkół w Garczegorzu pani Ewa Gębarowska otrzymała akt nadania Zespołowi Szkół w Garczegorzu imienia Męczenników Marszu Śmierci Kl Stutthof.

Dzisiaj społeczność szkolna  i zaproszeni goście uczestniczyli w święcie szkoły z okazji jubileuszu-20 rocznicy nadania placówce imienia. Niestety, wśród gości zabrakło tych, którym to imię jest poświęcone- byłych więźniów KL Stutthof.

Pani dyrektor Alicja Guźniczak  w szczególny sposób przywitała rodziny byłych więźniów:córkę i wnuka pani Elżbiety Szucy- Marcinkowskiej-panią Danutę Hrynkiewicz i pana Wojciecha Hrynkiewicz, córki i syna pana Wernera  Feliksa Rzeźnikowskiego: panią Krystynę Kowalke, panią Mirosławę Mikołajczyk i pana Mariana Rzeźnikowskiego.

Zaproszenie na uroczystość przyjęła pani Elżbieta Bikowska, która jako 7-letnia dziewczynka razem ze swoją mamą pomagała przetrwać okrutny czas  w obozie ewakuacyjnym w Gęsi, rzucając więźniom chleb pod ostrzałem SS-manów.

Wśród zaproszonych gości naszą uroczystość uświetnili : pani Elżbieta Grot- była kustosz Muzeum Stutthof w Sztutowie, pan Piotr Tarnowski -dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie wraz z pracownikami, ksiądz Mikołaj Skłodowski-zastępca prezesa Zarządu Głównego Związku Byłych Więźniów Politycznych  Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych , urodzony w obozie w Ravensbruck, pan Karol Wardański- Prezes Oddziału Okręgowego w Gdańsku , więzień obozu w Potulicach.

Na zaproszenie odpowiedzieli także pan Zdzisław Chojnacki-wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska, pan Zdzisław Korda-Przewodniczący Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska, pani Alicja Zajączkowska- starosta lęborski, pan Witold Namyślak -burmistrz miasta Lęborka, przedstawiciele Związku Sybiraków- pani Zofia Bladowska, pan Zygmunt Sikorski, dyrektorzy placówek oświatowych naszej gminy oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół z Rozłazina i Sztutowa,a także radni gminy Nowa Wieś Lęborska, sołtysi , przyjaciele szkoły , sponsorzy, rodzice i nauczyciele.

W ogromnym skupieniu i wzruszeniem, ze łzami w oczach, goście  obejrzeli program słowno- muzyczny przygotowany przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły.

Przez salę  wolnym krokiem szła kolumna jeszcze cywilów, którzy podążali w stronę  Bramy Śmierci-w inscenizacji brali udział uczniowie, rodzice i nauczyciele przebrani w stroje z epoki lat 40 -ych XX w. Przy przejmującej , poważnej muzyce na scenę weszli uczniowie , którzy wygłaszali wspomnienia byłych więźniów( którzy wówczas mieli 12-16 lat )i wiersze. Jak wszyscy podkreślali zrobili to z sercem  i ogromnym  zaangażowaniem. Słowną część montażu zakończył chór szkolny, który zaśpiewał pieśń poświęconą więźniom KL Stutthof.

Zaproszeni goście nie szczędzili słów uznania dla  naszych uczniów i nauczycieli, podkreślali ,że przez 20 lat poprzez różne działania szkoły w krzewieniu historii o  regionie i wartości patriotycznych dowiedliśmy, ze jesteśmy godni tego zaszczytnego imienia . W książce pamiątkowej  pani Elżbieta Grot – kustosz Muzeum Stutthof w Sztutowie napisała ,,Ostatnie 20 lat pracy to powód do dumy i satysfakcji  z dotychczasowych osiągnięć oraz podziękowań za zaangażowanie i trud w utrwalaniu pamięci o Patronie Szkoły”.

Pracownicy Muzeum Stutthof w Sztutowie z tej okazji przygotowali wystawę ,, Marsz Śmierci” , którą można obejrzeć w szkole do 8 grudnia, a także  pokazali rekwizyty muzealne, które są relikwiami  po byłych więźniach: pasiak, drewniaki, sprzączkę od paska,  portfelik, szkatułkę, menażkę, drewniane łyżki, kartki okolicznościowe. Dla naszych uczniów to była wspaniała lekcja historii.

         Na zakończenie uroczystości pani dyrektor Alicja Guźniczak podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za zaangażowanie, ogromny wkład pracy w przygotowanie jubileuszu-20 rocznicy nadania szkole imienia.

Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu, wystawy na holu szkoły.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu, wystawy na holu szkoły.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu, wystawy na holu szkoły.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu, wystawy na holu szkoły.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu, wystawy na holu szkoły.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu, wystawy na holu szkoły.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu, wystawy na holu szkoły.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu, wystawy na holu szkoły.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu, wystawy na holu szkoły.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu, wystawy na holu szkoły.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu, wystawy na holu szkoły.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu, wystawy na holu szkoły.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu, wystawy na holu szkoły.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu, wystawy na holu szkoły.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu, wystawy na holu szkoły.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu, wystawy na holu szkoły.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu, wystawy na holu szkoły.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu, wystawy na holu szkoły.
Uroczystość 20lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Garczegorzu.