Wycieczka do Muzeum w Lęborku

Utworzono: 31-10-2023

Aby wzbogacić doświadczenia dzieci w wiedzę o najbliższym regionie  uczniowie uczęszczający na zajęcia z języka kaszubskiego, klasy I-III,  24 października wzięli udział  w wycieczce do muzeum  w Lęborku. Celem wycieczki było poznanie historii  Kaszub, Lęborka i okolic coraz przybliżenie pojęć związanych z muzeum: eksponat, ekspozycja, wystawa. Pani przewodnik przedstawiła m.in. zbiory z zakresu historii miasta i regionu, sztuki dawnej, archeologii, etnografii. Dzieci uczestniczyły także  w warsztatach z garncarstwa. Zajęcia  te pozwoliły odkryć jedno z najstarszych rzemiosł rękodzielniczych, polegające na ręcznym modelowaniu gliny. Każdy z uczestników zdobył wiedzę na temat garncarstwa oraz miał możliwość wykonania przedmiotu dowolnymi metodami tj. metodą wygniatania. Uczniowie wykonywali sowy i jeże z gliny. Ostatnim punktem wycieczki był spacer wzdłuż murów obronnych i baszt.

Zwiedzanie wystawy stałej
Warsztaty w glinie
Warsztaty w glinie
Warsztaty w glinie
Warsztaty w glinie
Zwiedzanie wystawy stałej
Warsztaty w glinie