Zajęcia na temat ochrony zdrowia - szkodliwość korzystania z solarium

Utworzono: 30-11-2023

W ramach akcji związanej z tematem szkodliwości udostępniania solarium małoletnim w naszej szkole zostały przeprowadzone zajęcia wśród uczniów klas IV-VIII. Działania te miały na celu minimalizowanie negatywnych następstw korzystania z solarium, leczenia osób uzależnionych od solarium oraz profilaktyki nowotworów skóry w szczególności czerniaka złośliwego.

Uczniowie obejrzeli film edukacyjny, odbyła się pogadanka na temat szkodliwości solarium oraz wykonali plakaty, tematycznie związane z powyższą akcją.

Szkodliwość solarium
Szkodliwość solarium
Szkodliwość solarium