Informacje dla rodziców

  • Rodzice, proszę o przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
  • rodzice, nie posyłajcie przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
  • rodzice, jeśli nie mieliście kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
  • rodzice, jeśli ktoś z Waszych bliskich wrócił z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne,  bezzwłocznie powiadomią najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłasza  się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
  • rodzice, dziecka do 8. roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły należy się Wam zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
  • rodzice, sprawdzajcie na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Rodzice w przypadku dodatkowych wątpliwości

proszę dzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).