Informacje dla rodziców

  • Rodzice, proszę o przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
  • rodzice, nie posyłajcie przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
  • rodzice, jeśli nie mieliście kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
  • rodzice, jeśli ktoś z Waszych bliskich wrócił z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne,  bezzwłocznie powiadomią najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłasza  się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
  • rodzice, dziecka do 8. roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły należy się Wam zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
  • rodzice, sprawdzajcie na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Rodzice w przypadku dodatkowych wątpliwości

proszę dzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

Wpłaty na Radę Rodziców

Drodzy Rodzice poniżej podajemy, nr konta na który można dokonywać wpłaty na Radę Rodziców.

PKO Bank Polski SA

Nazwa szkoły: SKO Przy Zespole Szkół im. Męczenników Marszu Śmierci KL Stutthof w Garczegorzu 

Adres: WS. Garczegorze 24a, 84-351 Nowa Wieś Lęborska 

Nr rachunku: 84 1020 4649 0000 7102 0183 5867

Z wyrazami szacunku 

Dyrektor Zespołu Szkół w Garczegorzu

Alicja Guźniczak