Finał zbiórki owoców i soków.

Utworzono: 17-12-2020

W imieniu organizatora zbiórki owoców i soków dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Darczyńcom. Jesteśmy pod wrażeniem tak ogromnego odzewu.   Nie sposób jest wymienić wszystkich z imienia i nazwiska, gdyż część osób pozostawiła swoje “cegiełki” w wyznaczonych miejscach zanim zaczęliśmy je odbierać. Dziękujemy za ogromną wrażliwość, wielkie serca i otwartość  na potrzeby drugiego człowieka. Niech dobro, które okazaliście, powróci ze zdwojoną siłą!...

 
 
 
Dziękujemy za pomoc Państwu Adamowi i Elżbiecie Leyk oraz Pani Aleksandrze Polewik w dostarczeniu darów w miejsce docelowe. Dziękujemy za zaangażowanie ks. Czesławowi Kuberze, który nagłośnił tą inicjatywę.  Dzięki temu dary przynosili nie tylko rodzice i uczniowie, ale także parafianie. Dziękujemy za aktywność wychowawcom klas VIa,  VIb oraz klasy I-szej. 
 
- Samorząd Szkolny 
z opiekunami
 
“Człowiek jest wielki, nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
                                                                                                                                                                                       
                                                                                              Jan Paweł II
Autor: Tomasz Neubauer

Galeria


 Grafika #0: Finał zbiórki owoców i soków.
 Grafika #1: Finał zbiórki owoców i soków.
 Grafika #2: Finał zbiórki owoców i soków.
 Grafika #3: Finał zbiórki owoców i soków.
 Grafika #4: Finał zbiórki owoców i soków.
 Grafika #5: Finał zbiórki owoców i soków.
 Grafika #6: Finał zbiórki owoców i soków.
 Grafika #7: Finał zbiórki owoców i soków.
 Grafika #8: Finał zbiórki owoców i soków.
 Grafika #9: Finał zbiórki owoców i soków.
 Grafika #10: Finał zbiórki owoców i soków.
 Grafika #11: Finał zbiórki owoców i soków.
 Grafika #12: Finał zbiórki owoców i soków.
 Grafika #13: Finał zbiórki owoców i soków.
 Grafika #14: Finał zbiórki owoców i soków.
 Grafika #15: Finał zbiórki owoców i soków.
 Grafika #16: Finał zbiórki owoców i soków.
 Grafika #17: Finał zbiórki owoców i soków.
 Grafika #18: Finał zbiórki owoców i soków.
 Grafika #19: Finał zbiórki owoców i soków.
 Grafika #20: Finał zbiórki owoców i soków.
 Grafika #21: Finał zbiórki owoców i soków.
 Grafika #22: Finał zbiórki owoców i soków.
 Grafika #23: Finał zbiórki owoców i soków.
 Grafika #24: Finał zbiórki owoców i soków.
 Grafika #25: Finał zbiórki owoców i soków.
 Grafika #26: Finał zbiórki owoców i soków.
 Grafika #27: Finał zbiórki owoców i soków.
 Grafika #28: Finał zbiórki owoców i soków.