Uroczyste Ślubowanie klasy II

Utworzono: 21-09-2021

Uroczysty Apel z okazji Ślubowania uczniów naszej szkoły. Uroczystość odbyła się na sali gimnastycznej.
Uczniowie klasy drugiej przygotowali z tej okazji piękne przedstawienie.
Zaprezentowani swoje umiejętności i opowiedzieli nam, o tym czego się do tej pory nauczyli. Na zakończenie uwieńczyli  uroczystość radosnym tańcem w rytmie "Chocolate".

oczekiwanie na ślubowanie
uczniowie klasy 2 czekają na rozpoczęcie apelu z okazji ich ślubowania
rodzice uczniów klasy 2
uczniowie klasy 2 uczestniczą w apelu
uczniowie klasy 2 uczestniczą w apelu
uczniowie klasy 2
starsza uczennica zapowiada ceremonię ślubowania
przygotowanie do ślubowania
uczniowie klasy 2 wraz z  pocztem sztandarowym szkoły
ślubowanie uczniów klasy 2
ślubowanie uczniów klasy 2
ślubowanie uczniów klasy 2
Dyrektor szkoły zapowiada uroczyste mianowanie na ucznia oraz wręczenie dyplomów
Dyrektor szkoły zapowiada uroczyste mianowanie na ucznia oraz wręczenie dyplomów
Dyrektor szkoły zapowiada uroczyste mianowanie na ucznia oraz wręczenie dyplomów
uczniowie klasy 2 uczestniczą w apelu
uczniowie klasy 2 uczestniczą w apelu
Uroczyste Mianowanie ucznia klasy 2
Pamiątkowe zdjęcie z uczniem klasy 2
Uroczyste Mianowanie ucznia klasy 2
Pamiątkowe zdjęcie z uczniem klasy 2
Uroczyste Mianowanie uczennicy klasy 2
Pamiątkowe zdjęcie z uczennicą klasy 2
Uroczyste Mianowanie uczennicy klasy 2
Pamiątkowe zdjęcie z uczennicą klasy 2
Uroczyste Mianowanie uczennicy klasy 2
Pamiątkowe zdjęcie z uczennicą klasy 2
Uroczyste Mianowanie uczennicy klasy 2
Pamiątkowe zdjęcie z uczennicą klasy 2
Uroczyste Mianowanie uczennicy klasy 2
Pamiątkowe zdjęcie z uczennicą klasy 2
Uroczyste Mianowanie ucznia klasy 2
Pamiątkowe zdjęcie z uczniem klasy 2
Uroczyste Mianowanie ucznia klasy 2
Grafika 35: Uroczyste Ślubowanie klasy II
Uroczyste Mianowanie ucznia klasy 2
Pamiątkowe zdjęcie z uczniem klasy 2
Uroczyste Mianowanie ucznia klasy 2
Pamiątkowe zdjęcie z uczniem klasy 2
Uroczyste Mianowanie uczennicy klasy 2
Pamiątkowe zdjęcie z uczennicą klasy 2
Uroczyste Mianowanie ucznia klasy 2
Pamiątkowe zdjęcie z uczniem klasy 2
Uroczyste Mianowanie ucznia klasy 2
Pamiątkowe zdjęcie z uczniem klasy 2
Uroczyste Mianowanie ucznia klasy 2
Pamiątkowe zdjęcie z uczniem klasy 2
Uroczyste Mianowanie uczennicy klasy 2
Pamiątkowe zdjęcie z uczennicą klasy 2
Uroczyste Mianowanie uczennicy klasy 2
Pamiątkowe zdjęcie z uczennicą klasy 2
Uroczyste Mianowanie ucznia klasy 2
Pamiątkowe zdjęcie z uczniem klasy 2
Uroczyste Mianowanie uczennicy klasy 2
Pamiątkowe zdjęcie z uczennicą klasy 2
Uroczyste Mianowanie uczennicy klasy 2
Pamiątkowe zdjęcie z uczennicą klasy 2
Poczet Sztandarowy Wystąp
Grafika 59: Uroczyste Ślubowanie klasy II
Grafika 60: Uroczyste Ślubowanie klasy II
Grafika 61: Uroczyste Ślubowanie klasy II
Sprawdzenie wiedzy czytelniczej
Quiz wiedzy czytelniczej
Quiz wiedzy czytelniczej
Nauczyciel biblioteli szkolnej sprawdza wiedzę uczniów klasy 2
Nauczyciel biblioteli szkolnej sprawdza wiedzę uczniów klasy 2
Nauczyciel biblioteli szkolnej sprawdza wiedzę uczniów klasy 2
Nauczyciel biblioteli szkolnej sprawdza wiedzę uczniów klasy 2
Nauczyciel biblioteli szkolnej sprawdza wiedzę uczniów klasy 2
Podsumowanie Quizu przez Dyrektora szkoły
Podsumowanie Quizu przez Dyrektora szkoły
Podsumowanie Quizu przez Dyrektora szkoły
Życzenia od dyrektora szkoły dla uczniów
ucznowie klasy 2 na tle wychowawczyni nauczyciela oraz bibliotekarza
Życzenia od dyrektora szkoły dla uczniów
ucznowie klasy 2 na tle wychowawczyni nauczyciela oraz bibliotekarza
Podsumowanie Uroczystego Apelu
Podsumowanie Uroczystego Apelu
Podsumowanie Uroczystego Apelu