Uroczystość w Krępie Kaszubskiej

Utworzono: 27-09-2021

 Na cmentarzu ofiar Marszu Śmierci z 1945 r. odbywa się uroczystość patriotyczno - religijna. Wśród uczestników był Piotr Tarnowski, dyrektor Muzeum Stutthof oraz Alicja Guźniczak, dyrektor Zespołu Szkół im. Męczenników Marszu Śmierci KL Stutthof w Garczegorzu.  Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali okolicznościowy montaż słowno - muzyczny.
Uroczystość w Krępie  Kaszubskiej poprzedziło złożenie kwiatów przy pomniku w Gęsi, gdzie był obóz ewakuacyjny.

Tradycyjnie  w ostatnią niedzielę września przy pomniku w Gęsi, gdzie znajdował się obóz ewakuacyjny dla więźniów KL Stutthof, złożono wiązanki kwiatów. Główne uroczystości patriotyczno-religijne upamiętniające Marsz Śmierci odbyły się na cmentarzu w Krępie Kaszubskiej.  Zabrakło już uczestników tego tragicznego wydarzenia. Reprezentował ich dyrektor Muzeum Stutthof, pan Piotr Tarnowski, który zabrał głos w końcowej części uroczystości i zapalił znicz pod tablicą pamiątkową.

  Po wprowadzeniu kompanii honorowej I Batalionu Zmechanizowanego w Lęborku, pocztów sztandarowych oraz odśpiewaniu hymnu,  nastąpiła msza św. w intencji pomordowanych, którą odprawił proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Białogardzie - ks. Krzysztof Kozakiewicz. W koncelebrze uczestniczyli także: kapelan honorowy ks. Alfons Formela, kapelan Solidarności i osób represjonowanych w stanie wojennym    w Krakowie Nowej Hucie - ks. Władysław Palmowski oraz  proboszcz parafii 
w  Garczegorzu ks. Czesław Kubera.

   Montaż słowno- muzyczny pt. JAK TO MOŻLIWE?! przygotowany przez panie Irenę Bednarczyk i Bożenę Lenart, przedstawili uczniowie naszej szkoły: Zuzanna Bikowska, Rafał Cichosz, Julia Domarus, Amelia Gerc, Karolina Jurczyk, Wiktor Kreft, Kacper Labuda, Magdalena Leyk, Laura Makurat, Nikodem Sprawski, Julian Rzepka.

    Po odczytaniu przez żołnierza Jednostki Wojskowej w Lęborku Apelu Poległych,  po salwie honorowej, kwiaty pod pomnikiem Ofiar Marszu Śmierci  złożyły delegacje władz samorządowych, organizacji społecznych, służb mundurowych, sądownictwa oraz  dyrektorzy szkół i przedszkoli i przedstawiciele społeczności lokalnej.

   Na zakończenie uroczystości zebrani odśpiewali Rotę.

 Osoby zainteresowane mogły zwiedzić Izbę Pamięci w Krępie Kaszubskiej, a także poczęstować  się grochówką.

 

 

Uczestnicy uroczystości w Krępie Kaszubskiej
Prowadzący uroczystość wraz z księżmi koncelebrujący mszę św.
Wprowadzenie kompanii honorowej
Kompania honorowa I Batalionu Zmechanizowanego w Lęborku
Warta przy Pomniku Ofiar Marszu Śmierci
Poczty sztandarowe
Uczestnicy uroczystości w Krępie Kaszubskiej
Władze samorządowe i poczty sztandarowe
Nauczyciel i uczniowie ZS w Garczegorzu
Nauczyciele ZS w Garczegorzu
Kompania honorowa I Batalionu Zmechanizowanego w Lęborku
Żołnierz I Batalionu Zmechanizowanego w Lęborku
Uczestnicy uroczystości w Krępie Kaszubskiej
Poczet sztandarowy naszej szkoły
Poczet sztandarowy naszej szkoły
Żołnierze I Batalionu Zmechanizowanego w Lęborku
Nauczyciele ZS w Garczegorzu
Nauczyciel i uczniowie ZS w Garczegorzu
Uczestnicy uroczystości w Krępie Kaszubskiej
Uczennica naszej szkoły odczytuje modlitwę wiernych
Nauczyciele ZS w Garczegorzu
Uczestnicy uroczystości w Krępie Kaszubskiej
Pani Dyrektor ZS w Garczegorzu i Dyrektor Muzeum Stutthof
Nauczyciel i uczniowie ZS w Garczegorzu oraz Żołnierz I Batalionu Zmechanizowanego w Lęborku
Pani Dyrektor ZS w Garczegorzu i Uczestnicy uroczystości
Prowadzący uroczystość oraz ksiądz proboszcz z Garczegorza
Pani Dyrektor ZS w Garczegorzu i Dyrektor Muzeum Stutthof
Pani Dyrektor ZS w Garczegorzu i Dyrektor Muzeum Stutthof
Wyprowadzenie kompanii honorowej
Uczniowie i pracownicy ZS w Garczegorzu
Uczniowie i pracownicy ZS w Garczegorzu
Pani Dyrektor ZS w Garczegorzu i Dyrektor Muzeum Stutthof
Pani Dyrektor ZS w Garczegorzu i Dyrektor Muzeum Stutthof
Poczęstunek- grochówka dla uczestników uroczystości
Dyrektor Muzeum Stutthof
Żołnierz I Batalionu Zmechanizowanego w Lęborku
Uczestnicy uroczystości w Krępie Kaszubskiej
Uczestnicy uroczystości w Krępie Kaszubskiej
Władze samorządowe składają kwiaty pod Pomnikiem Ofiar
salwa honorowa
Służby mundurowe składają kwiaty pod Pomnikiem Ofiar
delegacja sądownictwa  składa kwiaty pod Pomnikiem Ofiar
Dyrektor Muzeum Stutthof wraz z uczniami naszej szkoły składają kwiaty pod Pomnikiem Ofiar
Dyrektor ZS w Garczegorzu wraz z uczniami naszej szkoły składają kwiaty pod Pomnikiem Ofiar
Dyrektor ZS w Garczegorzu wraz z uczniami naszej szkoły składają kwiaty pod Pomnikiem Ofiar