Bohater szkoły

Grafika: Bohater szkoły   NASZ PATRON  Grafika: Bohater szkoły

Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły przywiązują ogromną wagę do kultywowania tradycji związanych z patronem naszej szkoły. Dlatego też podejmujemy następujące zadania:

  • Wyjazd uczniów i nauczycieli na uroczystości do Stutthofu związane z rocznicą utworzenia KL Stutthof.
  • Msza św. I montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły na cmentarzu w Krępie
  • Udział byłych więźniów KL Stutthof w uroczystości pasowania na ucznia kl.I.
  • Udział uczniów we mszy św. W Katedrze Oliwskiej, oraz w spotkaniu opłatkowym w rocznicę rozpoczęcia Marszu Śmierci.
  • Uczniowie biorą udział w uroczystościach poświęconych rocznicy wyzwolenia obozu.
  • Udział byłych więźniów w uroczystościach zakończenia roku szkolnego.
  • Udział uczniów w szkolnym konkursie wiedzy o KL Stutthof.
  • Spotkanie kl VI z byłymi więźniami KL Stutthof

Strona o naszym patronie:

 

Grafika: Bohater szkoły