Gdzie zwrócić się z prośbą o pomoc?

Utworzono: 16-04-2020

W codziennym życiu zarówno dorośli jak i dzieci doświadczają różnych trudnych sytuacji, uczestniczą w przykrych zdarzeniach, przeżywają nieprzyjemne emocje (obawa, lęk, strach), zmagają się z kłopotami i problemami.

Z jakimi problemami mogą zetknąć się dzieci, młodzież? Mogą to być:

-trudne sytuacje rodzinne(np. rozwód rodziców, wyjazd jednego z nich na dłuższy czas, brak porozumienia z rodzeństwem)

-trudne sytuacje w szkole (problemy z nauką, stres)

-dojrzewanie (zmiany zachodzące w ciele i psychice, presja rówieśnicza)

-niska samoocena i problemy ze zdrowiem (smutek, nadmierna wybuchowość, depresja, autoagresja, zaburzenia odżywiania)

-przemoc (w szkole, rodzinie, grupie rówieśniczej, cyberprzemoc).

  A czy wiecie, gdzie można zwrócić się o pomoc?   

 Na początku warto się zastanowić, czy o danej sprawie możecie porozmawiać z rodzicami, dziadkami, zaufanym nauczycielem, pedagogiem, psychologiem szkolnym, trenerem. Być może w waszym otoczeniu znajduje się osoba, którą darzycie tak wielkim zaufaniem, że zdecydujecie się jej zwierzyć. Czasami już samo opowiedzenie  o własnych uczuciach lub niepokojach, przynosi dużą ulgę. Nie bez przyczyny do osoby, która ma jakiś problem, mówimy: ”Wyrzuć to z siebie”.  W obecnej sytuacji będzie to kontakt przez Internet, telefon… pamiętajcie jednak, że jesteśmy i, że zawsze będziemy starać się Wam pomóc. Możecie też zwrócić się o pomoc do instytucji, których zadaniem jest wspieranie młodzieży. Należą do nich m.in.:

  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

       •   Miejski (Gminny) Ośrodek Pomocy Społecznej        

       •   Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

       •   Ośrodek Interwencji Kryzysowej

       •   Rzecznik Praw Dziecka

       •   Telefon Zaufania

Informacje o adresach poradni znajdziecie w Internecie. Możecie też o nie zapytać pedagoga szkolnego. Jeśli chcecie uzyskać wsparcie, a bardzo wam zależy na zachowaniu anonimowości, zadzwońcie do telefonu zaufania. Może to być np. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12.

 

Pozdrawiamy Was serdecznie

Wychowawcy świetlicy


 Grafika #0: Gdzie zwrócić się z prośbą o pomoc?