Święto Chrztu Polski

Utworzono: 16-04-2021

Dokładna data chrztu nie jest jednak znana. Przyjmuje się, że było to właśnie 14 kwietnia 966 roku.  Po chrzcie Mieszko I został katolikiem, a Polska stała się państwem chrześcijańskim uznawanym przez swoich sąsiadów. Decyzja ta wpisała Polskę w krąg cywilizacji łacińskiej i jest uważana za jedno z najważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju. Chrzest Polski zapewnił niezależność kościelną przez stworzenie biskupstwa podległego Rzymowi. Był początkiem procesu wiążącego Polskę z łacińskim kręgiem cywilizacyjnym i państwami Europy Zachodniej. 

Nie jest znane dokładne miejsce, w którym odbył się chrzest Polski. Kronikarz Jan Długosz wskazał na Gniezno. Istnieją też źródła, które podają, że miejscem chrztu Polski był Poznań. Według archeologów chrzest Polski odbył się w jednej z siedzib księcia Mieszka I. Uroczystość mogła mieć miejsce w Gnieźnie, Poznaniu i Ostrowie Lednickim. W tym ostatnim miejscu odkryto miejsce, które mogło być basenem chrzcielnym, a w Poznaniu odkryto misę chrzcielną. 

14 kwietnia pamiętajmy o wywieszeniu flagi.