Zasady savoir-vivru wśród dzieci i młodzieży

Utworzono: 16-10-2020

Savoir-vivre (fr.savoir – wiedzieć, vivre – żyć; „znajomość życia”) – ogłada, dobre maniery, bon-ton, konwenans towarzyski, znajomość obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności funkcjonujących w danej grupie.

 

Wyrażenie savoir-vivre pochodzi z języka francuskiego. Savoir znaczy wiedziećvivre znaczy żyć. Stąd savoir-vivre przetłumaczyć można jako sztuka życia. Ten splot słów można rozumieć jako znajomość obyczajów i form towarzyskich, reguł grzeczności oraz jako umiejętność postępowania w życiu i radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach.

Zasady savoir-vivre’u dotyczą przede wszystkim:

  • zachowania się w szczególnych sytuacjach,
  • form towarzyskich (np. w miejscu pracy, w rodzinie, na przyjęciach),
  • komunikacji (także telefonicznej i internetowej),
  • nakrywania i podawania do stołu, sposobów jedzenia oraz picia,
  • wyglądu, prezencji (np. postawy, higieny) i właściwego ubioru (dress code).

Savoir-vivre jest uwarunkowany kulturowo, a więc znacząco różni się w zależności od regionu świata. Znajomość międzykulturowych zasad określana jest mianem cross-cultural savoir-vivre. Znajomość zasad savoir-vivre jest jednym z wyznaczników kultury osobistej człowieka.

Słowa związane ze sztuką życia:

ogłada -umiejętność odpowiedniego zachowania się

dobre maniery – grzeczność, uprzejmość, dobre wychowanie.

bon ton – [bą tą̣; fr.],nienaganny sposób bycia; dobry ton

etykieta – obowiązujący sposób zachowania się w pewnych środowiskach

netykieta – zwyczajowe zasady korzystania z usług Internetu


 Grafika #0: Zasady savoir-vivru wśród dzieci i młodzieży
 Grafika #1: Zasady savoir-vivru wśród dzieci i młodzieży
 Grafika #2: Zasady savoir-vivru wśród dzieci i młodzieży
 Grafika #3: Zasady savoir-vivru wśród dzieci i młodzieży