POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS ( środa)

Utworzono: 17-06-2020

Dziś przygotowałam dla Was kolejne zadania. Zapraszam.

1. Ćwiczenia w liczeniu za pomocą patyczków.

 Dzieci biorą sobie po tyle patyczków, ile mają palców u rąk.  Układanie z patyczków kształtów figur geometrycznych. Dzieci układają z patyczków trójkąt, prostokąt, kwadrat. Określają, ile patyczków potrzebowały do ułożenia kształtu każdej figury.

Liczą patyczki . Podają całkowitą liczbę patyczków, mówiąc np., 3 patyczki  dodać 4 patyczki  i jeszcze 3 to razem 10 patyczków ( 5,6 latki).

Dzieci liczą pozostałe patyczki, mówiąc: 10 odjąć 3 to siedem ( 5,6 latki).

Układanie działania ilustrującego liczbę patyczków. Np. 3 + 4 + 3 = 10 ( 6 latki).

Układają działanie: 10 – 3 = 7 ( 6 latki).

2. Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem małej poduszki.

https://www.youtube.com/watch?v=LVSMZjOwcTQ&t=228s

3. Utrwalanie nazw miesięcy na podstawie fragmentu wiersza Krystyny Datkun-Czerniak  „Rok” . Podczas recytacji wiersza rodzic nazywa miesiące, wypowiadając nazwy bezgłośnie, poruszając samymi ustami. Dzieci podają głośno nazwy miesięcy w odpowiedniej formie.

W styczniu Nowy Rok przychodzi, często mrozem grozi.

W lutym czyni tak samo. W marcu bywa jak w garncu (…).

 Kwiecień z majem w zieleni skąpane (…).

Czerwiec obiecuje radości wiele, bo – moi przyjaciele

 – lipiec i sierpień to wakacji czas (…).

Wrzesień i październik zmieniają kolory ziemi (…).

 W listopadzie smutek na drzewach się kładzie.

A w grudniu zmęczony pracą Stary Rok żegna się i… zaprasza Nowy Rok.

 

4. Zadania w kartach pracy

Karta pracy, cz. 4, s. 73. Kończenie rysowania szlaczków. Dzielenie nazw obrazków na sylaby (lub na głoski).

Karta pracy, cz. 4, s. 74. Oglądanie obrazków. Opowiadanie, co się na nich dzieje. Zastanawianie się i mówienie, co Ada robiła kiedyś, co robi teraz, a co będzie robić w przyszłości. Wymienianie kolorów kredek.

Karta pracy, cz. 2,  nr 61 Dzieci: − oglądają obrazek, mówią co przedstawia, kolorują go, − odszukują w naklejkach obrazki ryb, naklejają je w akwariach tak, aby w każdym akwarium były takie same rybki (4 latki).


 Grafika #0: POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS ( środa)