INFORMACJA DLA RODZICÓW

Utworzono: 21-05-2020

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI OPIEKI ORAZ WYTYCZNYCH PRZECIWEPIDEMICZNYCH W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W KRĘPIE KASZUBSKIEJ...

 

Drodzy Rodzice,

Ministerstwo Edukacji, któremu podlegamy zobligowało nas do otwarcia placówek oświatowych. Próbę przywrócenia normalności rozpoczynają od otwarcia żłobków i przedszkoli. Musimy jednak pamiętać o tym, że jest to PRÓBA. Nie powracamy do normalnego funkcjonowania. W głównej mierze mamy zapewniać opiekę nad dziećmi.  Otwarcie placówki ma na celu głównie wsparcie rodziców pracujących. Na ten czas w Naszym przedszkolu wprowadzone zostają nowe zasady, do których musimy dostosować się wszyscy. Obowiązywać będą one od 25 maja.


Proszę o zapoznanie się z dalszymi informacjami zawartymi w tej wiadomości.
Placówka czynna będzie w godzinach 7:30-12.30. Zajęcia będą miały charakter wyłącznie opiekuńczy. Zajęcia dodatkowe nie będą się odbywać do odwołania.             Do placówki wstęp mają wyłącznie dzieci i pracownicy przedszkola. Wprowadza się kategoryczny zakaz wstępu do placówki rodziców, opiekunów, osób trzecich. Rodzic przyprowadza dziecko do placówki w maseczce i korzystając ze środka dezynfekującego znajdującego się bezpośrednio przy drzwiach wejściowych dezynfekuje ręce a następnie dzwoni na dzwonek, wzywając w ten sposób personel.. 

Dziecko odbierane jest od rodzica przez pracownika przedszkola i przez pracownika przedszkola rozbierane w szatni. Nie ma innej możliwości. W taki sam sposób odbywa się odbiór dziecka z placówki. Niedopuszczalne jest wejście rodzica do budynku przedszkola.

Jeśli w trakcie oczekiwania na przyjęcie dziecka do placówki wytworzy się kolejka, należy zachować odstęp 1,5m-2m od innych dzieci i rodziców. Nie tłoczymy się przed wejściem, nie pozwalamy dzieciom na wbieganie do korytarza. Dzieci, które ukończyły 4 lata przyprowadzane są do przedszkola w maseczce.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego – wietrzenie sal odbywa się co godzinę, lub częściej nawet w trakcie zabaw. Wprowadza się zakaz wnoszenia zabawek z domu do placówki, pluszaków i innych zabawek.
Zasady przyjęcia dziecka
Do placówki przyprowadzane jest wyłącznie dziecko zdrowe. Jeśli ktoś z domowników, najbliższej rodziny, z którą dziecko ma kontakt przebywa na kwarantannie domowej obowiązuje bezwzględny zakaz przyjścia dziecka do przedszkola.
Obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania dziecka do przedszkola z objawami chorobowymi, takimi, jak  katar, kaszel - nauczyciel odmówi przyjęcia dziecka do przedszkola.
Kontakt z nauczycielem odbywa się wyłącznie telefonicznie lub drogą e-mailową lub inną ustaloną (Messenger)..


Sytuacje szczególne, w tym kwarantanna
Jeśli w placówce dojdzie do stwierdzenia przypadku zachorowania na COVID-19, wówczas dziecko/osoba izolowane są od reszty grupy, informowana jest najbliższa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, osoba taka powinna jak najszybciej opuścić budynek przedszkola. Placówka zostaje zamknięta a wszystkie dzieci i pracownicy a także najbliższa rodzina zostają objęci 14 dniową kwarantanną. Jako placówka zobligowani będziemy do sporządzenia listy uczestników opieki i pracowników i podania jej do informacji sanepidu. 

Będą Państwo proszeni o odebranie niezbędnych dokumentów, wypełnienie ich i dostarczenie do placówki. Będzie to zgoda na mierzenie temperatury dziecku, informacja o przyprowadzanie dziecka na własne ryzyko itp.
Placówka zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń.

Stosowne oświadczenia należy dostarczyć wychowawcy w dniu  przyjścia dziecka do przedszkola.