MOJA WIEŚ

Utworzono: 29-04-2020

Czy dobrze znam swoją wieś?...

1.Pogadanka z dzieckiem na temat miejscowości, w której mieszka, (jak się nazywa, czy jest miastem, czy wsią, co się w niej znajduje, czym zajmują się w większości ludzie, którzy w niej mieszkają, kto jest sołtysem, itd.)

2.Karta pracy, cz.4, s.21- dziecko rysuje po śladach. Określa, który rysunek kojarzy się z jego otoczeniem.

3.Zachęcam do utrwalenia refrenu piosenki ,,Najpiękniejsze miejsce świata” (melodia i tekst podana we wczorajszym wpisie)

4.Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 10 z wykorzystaniem liczmanów (klocki, guziki, klamerki), kartoników z cyframi od 0-9 oraz znakami =, -, +. Rodzic mówi treść zadania, a dziecko operując liczmanami, podaje wynik , układa działanie i je odczytuje. Np. W ogrodzie wyrosło 6 tulipanów. Przyszedł tatuś i 3 tulipany zerwał dla mamy. Ile tulipanów zostało w ogrodzie? Albo Mama posadziła na grządce 4 cebulki krokusów i 3 cebulki żonkili. Ile cebulek kwiatowych posadziła mama?

https://www.youtube.com/watch?v=PSIZdjKSuu8   filmik o dodawaniu na palcach

https://www.youtube.com/watch?v=jMTvTBAOIH8  filmik o odejmowaniu

5.Ćwiczenia ruchowe z rodzicem

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4

6.Karta pracy, cz.4, s.22

6-latki – książka niebieska, s.75

3-latki – posłuchają wiersza

Czesław Janczarski ,,O domu i wędrówce”

 Wracają bociany z dalekiej podróży.

    Tu gniazdo rodzinne najlepiej im służy.

                Pies wraca do budy, choć biegał pół nocy,

                i merda ogonem, i patrzy nam w oczy.

 A pszczoła, co lata wśród kwiatów po lesie,

 do ula z daleka pachnący miód niesie.

             Jaś wraca z przedszkola do domu, do mamy.

              Z teatru i kina do domu wracamy.

 Przyjemnie wędrować po drogach dalekich.

 Lecz w domu, wśród swoich – najlepiej, najlepiej!

 

Analiza treści: dziecko próbuje odpowiedzieć na pytania:

- Dokąd wracają bociany?

- Co robił pies, gdy wrócił do budy?

- Dokąd leci pszczoła?

- Dokąd wracają dzieci z przedszkola?

- Kto mieszka z tobą w domu

- Co lubisz robić w domu?

3- latki spróbują narysować dom.

 

 


 Grafika #0: MOJA WIEŚ