NIBY TACY SAMI, A JEDNAK INNI

Utworzono: 28-05-2020

          W ciągu kolejnych dni tematyka zajęć krążyć będzie wokół dzieci, a to za sprawą zbliżającego się wielkimi krokami Dnia Dziecka. Dzisiaj spróbujemy zrozumieć słowo -  tolerancja…

1.Posłuchaj piosenki ,,Dziwni goście”

https://www.youtube.com/watch?v=Mq5LVKj8pXQ 

Odpowiedz :

- O czym jest piosenka?

- Co oznacza słowo : emocje?

- O jakich emocjach jest mowa w piosence?

- Jakie emocje nas ,,odwiedzają? Co się wtedy dzieje?

2.Zabawa pantomimiczna :,,Pokaż, jak się czujesz” – dziecko biega, skacze po pokoju, na hasło rodzica, np. smutek, dziecko zatrzymuje się i swoją miną wyraża daną emocję.

3.Wysłuchaj opowiadania A. Widzowskiej ,,Piłka dla wszystkich”

Książka – ilustracje do tekstu s.82-83

https://www.youtube.com/watch?v=okVZVZYxNcs

 − Co śniło się Frankowi?

− O czym opowiadał Adzie?

− Jak zachowywali się chłopcy?

− Co zrobił ich kapitan?

− Kim został Franek na meczu?

− Co powiedzieli chłopcy Frankowi na pożegnanie?

− Co będzie ćwiczył Franek?

− Jak oceniacie zachowanie chłopców na początku, a jak potem, po rozmowie

 z kapitanem?

6-latki – czytają wybrany tekst znajdujący się pod ilustracjami w książce.

4.Mała przerwa na ruch:

https://www.youtube.com/watch?v=Tc82wV1jV-4

5.Obejrzyj krótki filmik o tolerancji

https://www.youtube.com/watch?v=N1sTKBOs78A 

Tolerancja oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, wierzeń… współcześnie rozumiana tolerancja to szacunek dla wolności innych ludzi, ich myśli i opinii oraz sposobu życia.

Brak tolerancji, to np. wyśmiewanie się z ludzi o innym kolorze skóry, innego wyznania, niepełnosprawnych, otyłych…

6.Karta pracy, cz.4, s.54 – wykonaj pracę zgodnie z poleceniem

3-latki – Książka ,,Chcę liczyć”, s.25 i 26 – wykonaj zgodnie z poleceniem.


 Grafika #0: NIBY TACY SAMI, A JEDNAK INNI