PRAWA I OBOWIĄZKI

Utworzono: 04-06-2020

            Dzisiaj już ostatnie zajęcia poświęcone najmłodszym, czyli dzieciom. Tak jak i dorośli, tak i oni mają swoje prawa i obowiązki…

1.Posłuchaj jakie prawa mają dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=WmunY49FGm0  prawa dzieci – wiersz, piosenka, obrazy

Każde dziecko ma swoje prawa, ale ma także obowiązki

Proszę rodzica o krótkie omówienie praw i obowiązków z dziećmi - prawa są nierozłączne

z obowiązkami.
             PRAWA DZIECKA:                            OBOWIĄZKI DZIECKA:

- Prawo do posiadania rodziny – obowiązek kochania i szanowania rodziców
- Prawo do opieki medycznej – obowiązek dbania o zdrowie i pełnej akceptacji dzieci niepełnosprawnych
- Prawo do wypowiedzi – obowiązek wysłuchania innych i akceptowania odmiennego zdania
- Prawo do nauki – obowiązek uczenia się i rozwijania swoich zdolności
- Prawo do godności i szacunku - obowiązek szanowania siebie i innych
- Prawo do życia i rozwoju – obowiązek akceptowania tempa rozwoju innych dzieci.
- Prawo do ochrony przed dyskryminacją – obowiązek akceptowania odmienności innych.
- Prawo do wypowiedzi, wolności myśli, sumienia i wyznania – uznawanie prawa innych do posiadania odmiennego niż moje zdania i swobodnego wyrażania go.
- Prawo do ochrony przed agresją i zaniedbaniem – nie stosowanie przemocy , agresji wobec innych.
- Prawo do ochrony prywatności - obowiązek szanowania prywatności innych
- Prawo do nauki – obowiązek sumiennej nauki i rozwijania swoich zdolności
- Prawo dziecka niepełnosprawnego – obowiązek pełnej akceptacji dzieci niepełnosprawnych.

2.Ćwiczenia ruchowe

https://www.youtube.com/watch?v=FhGvyW-jUbE

3.Posłuchaj, jakie możesz mieć domowe obowiązki

https://www.youtube.com/watch?v=obCuMxrvLpA  

6 – latki – Karta P – wytnij kartoniki w trzech kolorach i ułóż 3 zdania z rozsypanki wyrazowej.

5 – latki – dla chętnych poćwicz czytanie

http://pisupisu.pl/klasa1/czytaj-i-klikaj   (jeśli odczytasz wyraz kliknij na niego, a potem na obrazek)

3 – latki – książka ,,Chcę czytać i pisać” s.27 – rysuj po kropkach , pokoloruj obrazek i opowiedz co na nim widzisz, czy uda ci się policzyć ile promyków ma słońce?

Dla chętnych – jeśli jest taka możliwość to proszę wydrukować kolorowankę z cyklu  Prawa Dziecka – jedną, niech dziecko wybierze, które prawo chciałoby pokolorować

4.Na zakończenie posłuchaj piosenki  ,,Bo co może mały człowiek”

https://www.youtube.com/watch?v=sFF--8q1Eek 


 Grafika #0: PRAWA I OBOWIĄZKI