Tyle stóp, tyle kroków

Utworzono: 15-04-2020

  Dzisiaj głównym zadaniem będzie rozwinąć umiejętność mierzenia, czy to stopami, czy to krokami, a może linijką? Dziecko będzie stosowało pojęcia: krótki, krótszy, długi, dłuższy, najkrótszy, najdłuższy, tej samej długości…

1.Ćwiczenia w mierzeniu długości

Mierzenie szerokości dywanu stopa za stopą. (mały dywan, koc)

Dziecko mierzy szerokość dywanu, stawiając stopę przed stopą (palce jednej stopy dotykają pięty drugiej stopy) i głośno liczy. To samo wykonuje rodzic (rodzeństwo).

 - Dlaczego wyszły wam różne wyniki?

 - Czy wasze stopy są jednakowej długości?

 - Który bok jest krótszy, który jest dłuższy?

Mierzenie długości dywanu krokami.

Dziecko mierzy długość dywanu krokami, które głośno liczy. To samo wykonuje rodzic (rodzeństwo).

 - Dlaczego wyszły wam różne wyniki?

 - Z czym jest związana długość waszych kroków? (ze wzrostem).

Pokaz przyrządów mierniczych – linijka, miara krawiecka, calówka

Dziecko może zmierzyć np. ramkę do zdjęcia, mały ręcznik, kwadratową serwetkę i porównywać boki, stosując przy tym określenia: krótki, dłuższy itp.

2. Karta pracy, cz.4, s.7

3. Ćwiczenia gimnastyczne – ćwiczcie razem z dzieckiem, ja też poćwiczęGrafika: Tyle stóp, tyle kroków

https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE   - link do ćwiczeń gimnastycznych  (mniejsza piłka będzie wygodniejsza , a w niektórych ćwiczeniach dziecko ,może trzymać w ręku maskotkę)

4. Poznanie litery drukowanej, małej i wielkiej ,,ż, Ż” na wyrazach podstawowych ,, żubry, Żaneta”.

https://www.youtube.com/watch?v=eLANVg7IKBo 

 - karta pracy 6-latki – cz.2, s.64-65

 - karta pracy 5-latki – s.68 (książka różowa)

6-latki – karta pracy, cz.2, s.68 – czytanie tekstu , wyszukiwanie zdjęć zwierząt

 i naklejanie ich w odpowiednich miejscach

 Dla chętnych – karta pracy, cz.4, s.8

 3-latki

1.Proponuję przeszukać domową biblioteczkę – może znajdą się tam książeczki o zwierzętach z farmy?  Warto poczytać, opowiedzieć ilustracje.

2.Ten filmik pomoże  przypomnieć wygląd i odgłosy zwierząt hodowlanych.

https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw

3. Ćwiczenia konstrukcyjne – budowanie z różnorodnych klocków znajdujących się w domu zagród dla zwierząt.

 Dzieci budują zagrody dla zwierząt, i jeśli mają, umieszczają w nich figurki zwierząt mieszkających na wsi. Okre­ślają wielkość zwierząt i ich zagród: małe zwierzęta – mniejsze zagrody, duże zwierzęta – duże zagro­dy. Rodzic nazywa domy , w których mieszkają zwierzęta: koń mieszka w stajni, świnia – w chlewiku, krowa – w oborze, kura – w kurniku.

4. Utrwalanie kształtu koła.

Kolorowe koła w trzech wielkościach: 1 duże, 3 średnie, 3 małe koła czerwone wycięte z kolorowego papieru.

 Dziecko otacza kształt każdego koła palcem. Rodzic przypomina o prawidłowym kierunku kreślenia koła ( z góry w lewą stronę). Dziecko porównuje wielkość kół, liczy je i określa, ile jest kół każdej wielkości. Wskazuje koła, których jest najmniej.

5. Praca plastyczna Kolorowy kogut (origami).

Dla dziecka: koła origami z poprzedniego zadania, klej, kolorowa kartka A4, kredki. Ten sam zestaw dla rodzica w celu pokazu.

Rodzic pokazuje, w jaki sposób wykonać koguta. Dziecko kolejno powtarza jego czynności. Składają duże koło na pół i przyklejają je na środku kartki. Jedno średnie koło przyklejają jako głowę, a pozostałe składają na pół i przyklejają na tułowiu jako skrzydło i kolorowy ogon. Małe czerwone koła składają na pół i przyklejają jako dziób, grzebień, dzwonek pod dziobem. Kredkami dorysowują oko i nogi koguta. Mogą dorysować płot, na którym siedzi kogut. W linku poniżej przykład pracy, wasza może być ładniejszaGrafika: Tyle stóp, tyle kroków.

https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/70-kogut-na-plocie-orgiami

 


 Grafika #0: Tyle stóp, tyle kroków