WITAM PO ŚWIĘTACH

Utworzono: 14-04-2020

       W tym tygodniu tematem przewodnim będzie  ,,Wiosna na wsi”. Poznamy zwierzęta z wiejskiego podwórka…

1.Wprowadzenie w tematykę zajęć poprzez wysłuchanie piosenki - ,,Bo na wsi”

https://www.youtube.com/watch?v=9KdueuWIu3g 

Analiza tekstu piosenki.

 - Gdzie mieszkają zwierzęta, o których jest mowa w piosence?

 - Jakie zwierzęta mieszkają w wiejskiej zagrodzie?

 Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat wyglądu, zwyczajów i charakterystycznych głosów, które wydają wymienione w piosence zwierzęta.

2. Karta pracy, cz.4, s.3 – rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie. Rysowanie po śladzie drogi kury do karmnika.

3. Zabawa ruchowo – naśladowcza ,,Poruszam się jak…”

Rodzic wystukuje rytm do biegania (np. uderzając klockiem o klocek) dziecko porusza się po pokoju na palcach, na hasło rodzica, np. ,,kaczka” – dziecko naśladuje poruszanie się kaczki, ponownie biega na palcach, a rodzic podaje kolejne hasło np. koza, itd.

4. Słuchanie opowiadania ,,Uparty kogut” – dziecko słucha opowiadania oglądając jednocześnie ilustracje tematyczne – Książka s.62-65.

Rozmowa z dzieckiem na temat opowiadania – przykładowe pytania:

 - Czy mama Olka i Ady była wcześniej na wsi?

 - Z kim bawił się Olek?

 - Co robiła Ada?

 - Jaki ptak zainteresował się mamą? Dlaczego?

 - Czym zajęli się tata z wujkiem?

 - Jak mama przechytrzyła koguta? Czy jej się to naprawdę udało?

Proszę zwracać uwagę aby dziecko udzielało odpowiedzi pełnym zdaniem.

5. Ćwiczenie równowagiNa grzędzie - potrzebny będzie sznurek (albo linka, czy skakanka). Dziecko jest kurką. Przechodzi, stawiając stopę za stopą , po sznurku, tak aby z niego nie spaść.

6. Karta pracy, cz.4, s.4-5, a dla chętnych karta pracy, cz.4, s.6

Religia – ,,Cieszymy się, że Jezus Zmartwychwstał”.

Proponuję przeczytać dziecku fragment Ewangelii - O świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób.  A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim.  Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg.  Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli.  Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał.  A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom.

    A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon.  A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą».

   Praca z podręcznikiem – katecheza 41.

3- latki – układają puzzle online

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/wielkanoc/222942-пасха 

 3-latki – zabawa z piosenką  Dziadek fajną farmę miał

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ

Omówienie treści piosenki – przykładowe pytania:

 - Kto miał farmę?

 - Jaką farmę miał dziadek?

 - Jakie zwierzęta dziadek hodował na farmie?

Ćwiczenia artykulacyjne – dziecko naśladuje głosy ptaków hodowlanych (kura, gęś, kaczka, indyk).

Zabawy ruchowe ( te same co u starszaków)

Praca plastyczna – dziecko koloruje koguta według kodu (karta pracy)


 Grafika #0: WITAM PO ŚWIĘTACH